Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Borys Łukasik: Jego badaniami interesuje się NASA

Młody doktorant Instytutu Lotnictwa, Borys Łukasik prowadzi badania, które mogą zrewolucjonizować powietrzne podróże. O swojej pracy badawczej w Instytucie Lotnictwa oraz studiach doktoranckich opowiedział magazynowi biznesowemu My Company Polska. Pobyt na amerykańskiej uczelni skłonił Borysa do rozpoczęcia prac badawczych nad analizą możliwości zastosowania w lotnictwie napędów elektrycznych i turboelektrycznych (spalinowo-elektrycznych). Obliczenia naszego doktoranta trafiły nawet […]

Polsko-amerykańskie studia doktoranckie w Instytucie Lotnictwa

Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University podpisały porozumienie o powołaniu programu wspólnych studiów doktoranckich. Z oferty będą mogli skorzystać pracownicy naukowi obu instytucji, którzy chcą zdobyć doświadczenie naukowe i zawodowe poza swoją macierzystą jednostką. Nowy program ma na celu pogłębienie współpracy naukowej obu instytucji, które od lat współpracują ze sobą przy organizacji Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki […]

Skip to content