Po raz kolejny Instytut Lotnictwa gości na praktykach studenckich amerykańskich studentów z Ohio State University. Od 11 września do 7 grudnia 2014 roku przebywać z nami będą: Joan Yuyoung Lee, Matthew Arnott oraz Michael Daniel Strauch.

 

Podczas praktyk studenci będą zajmować się następującą tematyką badawczą:

1. Modernizacja hamowni silnikowej do mocy 1,2 MW z uwzględnieniem systemów uzupełniających.

2. Opracowanie stanowiska do badania chłodnic oleju i paliwa dla silnika odrzutowego.

3. Koncepcja laboratorium przygotowania prototypów i badań śmigieł lotniczych (AFP).

4. Założenia do zmiany technologii wytwarzania śmigieł lotniczych z metody oplotowej do technologii AFP.

 

Trzymiesięczny staż naukowo-badawczy to efekt współpracy pomiędzy Instytutem Lotnictwa, Politechniką Warszawską i Ohio State University.

Podziel się wpisem