28 marca 2014 r. zakończył się trzymiesięczny staż naukowy amerykańskich studentów z Ohio State University. Studenci mieli okazję poznać specyfikę pracy naukowo-badawczej w Instytucie Lotnictwa. Brali oni udział w następujących projektach:

– dynamicznie podobny model samolotu w układzie połączonych skrzydeł (MOSUPS),

– silnik z detonacyjną komorą spalania,

– demonstrator klapki mechanizacji skrzydła typu „Butterfly Wing”,

– oraz pracach przy silniku rakietowym, wykonując we wszystkich tych projektach zlecane im różnego rodzaju prace inżynierskie, w tym obliczenia.

Oprócz tego studenci brali udział w badaniach oraz uczestniczyli w wykładach na Politechnice Warszawskiej na wydziale MEiL. Odwiedzili także zakłady PZL Okęcie.

Z okazji ukończenia stażu studentom wręczono certyfikaty oraz pamiątkowe albumy i gadżety z logo Instytutu Lotnictwa.

 

Podziel się wpisem