7 marca 2014 r. przebywający na stażu naukowym w Instytucie Lotnictwa studenci Ohio State University wygłosili prezentację na temat swojej uczelni. Przedstawione zostały m.in. wydziały inżynierskie, laboratoria, centra badawcze, programy naukowe oraz oferta kulturalno-rekreacyjna amerykańskiego uniwersytetu.

Prezentacji wysłuchała dyrekcja oraz grono pracowników Instytutu Lotnictwa.

Po prezentacji studenci odpowiadali na pytania słuchaczy dotyczące pobytu w Polsce.

Prelegentami byli:
– Amanda McLaughlin
– Daniel Arch
– Dylan DeSantis
– Jeffrey Kremer

Studenci przebywają na trzymiesięcznym stażu naukowym w ramach umowy trilateralnej zawartej pomiędzy Instytutem Lotnictwa, Politechniką Warszawską a Ohio State University.

Prezentacja w języku angielskim.

Podziel się wpisem