16 października br. Instytut Lotnictwa odwiedził prof. Meyer Benzakein – Dyrektor Centrum Napędów i Energii z Ohio State University. Celem wizyty było podsumowanie dotychczasowej współpracy pomiędzy Instytutem Lotnictwa a amerykańską uczelnią.

W trakcie swojej wizyty prof. Benzakein spotkał się z przedstawicielami Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. W rozmowach uczestniczyli: Dyrektor Instytutu Lotnictwa – prof. Witold Wiśniowski oraz gość specjalny – prof. George Osypowicz, Przewodniczący  Komitetu Organizacyjnego Konferencji Polsko-Amerykańskiej oraz Prezes
Fundacji Wymiany Innowacji w Nauce i Technologii. W trakcie spotkania prof. Benzakein został zapoznany z działaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Lotnictwa.

Prof. Benzakein odbył także rozmowy ze studentami Ohio State University, przebywającymi obecnie na stażu naukowym w Instytucie Lotnictwa oraz z polskimi doktorantami, którzy wkrótce będą uczestniczyć w wymianie studenckiej w Stanach Zjednoczonych.

Pobyt amerykańskich studentów na stażu naukowym jest związany z podpisaniem umowy trójstronnej pomiędzy Instytutem Lotnictwa, Politechniką Warszawską oraz Ohio State University.

Na zdjęciu głównym (od lewej): prof. George Osypowicz, prof. Meyer Benzakein oraz prof. Witold Wiśniowski.

Podziel się wpisem