12 lutego 2014 roku Instytut Lotnictwa w Warszawie odwiedził ambasador Stanów Zjednoczonych Stephen Mull. Wizyta była okazją do zaprezentowania osiągnięć Instytutu Lotnictwa oraz dyskusji o roli współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie gospodarki oraz wymiany naukowo-kulturalnej. Gości przywitał dyrektor Instytutu Lotnictwa Witold Wiśniowski.

Stronę amerykańską reprezentowali ambasador Stanów Zjednoczonych Stephen Mull oraz przedstawiciele ambasady: p.o. radcy handlowego Brenda VanHorn, oficer polityczno-ekonomiczny Brian Mattys oraz specjalista handlowy Joanna Chomicka.

Misję Instytutu Lotnictwa oraz główne inwestycje przedstawił dyrektor infrastruktury Leszek Rams. W trakcie prezentacji wskazano na ścisłą współpracę pomiędzy Instytutem Lotnictwa a General Electric oraz Pratt&Whitney.

Zainteresowanie wzbudziło także Centrum Technologii Kosmicznych, o którego laboratoriach opowiadał Wojciech Florczuk.

Ważnym elementem spotkania było omówienie osiągnięć Engineering Design Center, powstałego we współpracy Instytutu Lotnictwa oraz General Electric. Znaczenie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry w tworzeniu sukcesu warszawskiego EDC w swoich przemówieniach podkreślili przedstawiciel GE Marian Lubieniecki oraz dyrektor pionu EDC Rafał Kajka.

Spotkanie zakończyło przemówienie prof. George’a Osypowicza o współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie wymiany naukowo-kulturalnej. Z tej okazji w spotkaniu wzięli udział studenci z Ohio State University, przebywający na stażu naukowym w Instytucie Lotnictwa.

Podziel się wpisem