2 sierpnia 2016 roku odbyło się seminarium zamykające trzymiesięczną praktykę czterech studentów z Ohio State University w Instytucie Lotnictwa. Studenci Jesse Marquisee, Luke Burgett, Jacob Cantin i Dmitriy Dorfman przedstawili projekty, w których brali udział oraz swoje osiągnięcia.

Jest to już czwarta grupa studentów z Ohio State University odbywająca praktykę w Instytucie Lotnictwa, w ramach umowy o współpracy i wymianie akademickiej. Studenci odbyli swoje praktyki w Zakładzie Awioniki, w Zakładzie Aerodynamiki oraz w Zakładzie Technologii Kosmicznych.

Podziel się wpisem