Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Wizyta brazylijskiego attaché

19 września 2017 roku  w Instytucie Lotnictwa odbyła się wizyta attaché obrony i wojskowego Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce, pułkownika Aureo Ribero Vieira da Silva i jego zastępcy. Po rozmowach z kierownictwem Instytutu Lotnictwa i wizycie w laboratoriach odbyło się spotkanie pana attaché z grupą pięciorga studentów brazylijskich z Uniwersytetu w Brasilii odbywających w Instytucie Lotnictwa sześciomiesięczną praktykę inżynierską.

Podsumowanie pobytu studentów z Ohio State University

2 sierpnia 2016 roku odbyło się seminarium zamykające trzymiesięczną praktykę czterech studentów z Ohio State University w Instytucie Lotnictwa. Studenci Jesse Marquisee, Luke Burgett, Jacob Cantin i Dmitriy Dorfman przedstawili projekty, w których brali udział oraz swoje osiągnięcia. Jest to już czwarta grupa studentów z Ohio State University odbywająca praktykę w Instytucie Lotnictwa, w ramach umowy o współpracy i wymianie akademickiej. Studenci odbyli swoje praktyki w Zakładzie Awioniki, […]

Pożegnanie studentów INSA Centre Val de Loire

12 lipca 2016 r. zakończył się miesięczny staż francuskich studentów INSA Centre Val de Loire. Staż został zrealizowany w Pionie Transportu i Konwersji Energii, w Zakładzie Transportu. Anisse Saimi oraz Quentin Weiler pod opieką dr. inż. Pawła Skalskiego realizowali prace związane z materiałami i strukturami magnetoreologicznymi nakierunkowanymi na zastosowanie w lotnictwie. W trakcie trwania stażu mieli okazję poznać charakter pracy naukowo-badawczej, laboratoria, historię oraz misję Instytutu Lotnictwa. Część stażu […]

Skip to content