12 lipca 2016 r. zakończył się miesięczny staż francuskich studentów INSA Centre Val de Loire. Staż został zrealizowany w Pionie Transportu i Konwersji Energii, w Zakładzie Transportu.

Anisse Saimi oraz Quentin Weiler pod opieką dr. inż. Pawła Skalskiego realizowali prace związane z materiałami i strukturami magnetoreologicznymi nakierunkowanymi na zastosowanie w lotnictwie. W trakcie trwania stażu mieli okazję poznać charakter pracy naukowo-badawczej, laboratoria, historię oraz misję Instytutu Lotnictwa.

Część stażu została zrealizowana w Politechnice Warszawskiej, gdzie uczestniczyli w pracach w jednym z laboratoriów, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Przyjazd do Polski był dla nich również świetną okazją aby poznać kulturę i obyczaje polskie.

Z okazji ukończenia stażu studentom wręczono pamiątkowe książki oraz gadżety z logo Instytutu Lotnictwa.

French students

Podziel się wpisem