Za nami międzynarodowe wydarzenie pt. „Miejska Mobilność Powietrzna. Jak przygotować się na dronwą rewolucję?” zorganizowane przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Celem Instytutu jako organizatora było położenie fundamentów pod budowanie ekosystemu dla rozwoju sektora dronowego i miejskiej mobilności powietrznej (ang. Urban Air Mobility, UAM). Pokazane zostały polskie i zagraniczne  trendy branży BSP i UAM, nowe modele biznesowe, scenariusze i rekomendacje do wdrożenia dla rozwoju BSP w miastach w obszarach: technologii, regulacji prawnych, ekonomii oraz akceptacji społecznej.

18 kwietnia 2023 roku Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa gościł u siebie 200 przedstawicieli sektora dronowego z całej Polski i Europy oraz podmioty zaangażowane w tworzenie regulacji i ekosystemu, w tym Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnej oraz Metropolię GZM.

Branża Miejskiej Mobilności Powietrznej (Urban Air Mobility) a w jej ramach sektor BSP, rozwija się bardzo dynamicznie i wymaga współdziałania wielu różnych podmiotów. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa tworzy nie tylko technologie przyszłości dla sektora dronowego, ale i ekosystem w ramach którego możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń.

Wydarzenie integrujące branżę dronową zostało zorganizowane przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w synergii przez projekt ASSURED-UAM oraz Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligenta i Czysta Mobilność”. Była to również okazja do zaprezentowania oferty Instytutu dla sektora dronowego: certyfikacji SBSP, SORA, projektowanie dronów, druk 3D, aerodynamika, napędy, „ciche drony” obniżenie hałasu, testowanie dronów w locie i symulatorze, usługi teledetekcyjne dla wielu sektorów biznesu od rolnictwa po energetykę.

Konferencja składała się z czterech modułów:

 1. Rekomendacje dla wdrożenia miejskiej mobilności powietrznej, podczas której zaprezentowano rezultaty europejskiego projektu badawczego ASSURED-UAM.
 2. Jak wygląda rynek BSP w Polsce i co możemy zrobić, aby wspierać jego rozwój? W tym module pokazano wizję i strategię rozwoju branży z perspektywy: Centrum Technologii Bezzałogowych Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, od strony partnerstw międzynarodowych, Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i Czysta Mobilność” (BPK ICM) oraz z punktu widzenia rynku dronowego analizowanego w raportach od 2014 przez Fundację Insytut MikroMakro (Raport Burza rynek dronów). Instytut pokazał tutaj co może zrobić, aby wspierać rozwój rynku dronowego od kwestii prawnej certyfikacji oraz uzyskania pozwoleń na operacje BSP do technologii projektowania, druku 3D, aerodynamiki, obniżenia akustyki, wyboru napędów oraz tworzenia usług przyszłości przez teledetekcję.
 3. Matchmaking zorganizowany przez Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i Czysta Mobilność” dostarczył informacji o finasowaniu B+R w sektorze UAM i  BSP w ramach programu Horyzont Europa oraz w ramach partnerstw międzynarodowych w tym  programie. Grupa ponad 60 podmiotów dyskutowała w czterech stolikach tematycznych: Smart Urban Air Mobility, Sustainable Urban Air Mobility, Hybrid Electric and H2 Propulsion i  Free topic.
 4. Ceremonia wręczenia nagród dla 10 liderów polskiego rynku dronowego w 2023 roku poprowadzona przez Fundację Insytut MikroMakro.

Top 10 liderów sektora dronowego zaprezentowanych podczas konferencji „Miejska Mobilność Powietrzna. Jak przygotować się na dronową rewolucję”:

 1. Farada Group
 2. SoftBlue
 3. uAvionics Technologies
 4. Flytronic S.A.
 5. Creotech Instruments S.A.
 6. Advanced Protection Systems S.A.
 7. EUROTECH Sp. Z o. o.
 8. BZB UAS Sp. Z o. o.
 9. SkySnaps Sp. Z o. o.
 10. Flyfocus Sp z o o

– Konferencja odbiła się szerokim echem w branży dronowej, otrzymaliśmy wiele pozytywnych komentarzy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem będziemy tworzyć ekosystem dla dynamicznego rozwój sektora dronów w Polsce – podsumowuje Elżbieta Mrozek, koordynatorka konferencji z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem