Copper Xperience Day 2024

18 czerwca 2024 roku w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa odbyła się konferencja branżowa Copper Xperience Day 2024. Głównym tematem wydarzenia była technologia druku 3D z użyciem czystej miedzi i jej stopów. 

W trakcie spotkania przedstawiono wyzwania, potencjalne zastosowania rynkowe i rzeczywiste spostrzeżenia klientów. Była to także okazja do omówienia postępów technologicznych oraz szansa na spotkanie i nawiązanie kontaktów z ekspertami branżowymi.

Prelekcje wybitnych specjalistów otworzyły nowe perspektywy wykorzystania nowoczesnych technologii w przemyśle, m.in. znaczny wzrost zapotrzebowania na zaawansowaną wymianę ciepła w data centers, konsekwentne wdrożenia w przemyśle energetycznym, czy wyzwania ograniczające wdrożenie druku miedzi w przemyśle nuklearnym.

Technologia druku 3D w miedzi dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego

Kluczową częścią Copper Xperience Day 2024 było zwiedzanie przestrzeni Instytutu związanych z procesem wytwarzania komponentów opartych o druk 3D. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, jako jedna z niewielu instytucji w Polsce, prowadzi innowacyjne badania dotyczące całego łańcucha technologicznego wytwarzania przyrostowego skierowane m.in. dla przemysłu lotniczego i kosmicznego.

„Obecnie w Instytucie prowadzimy projekty związane z  inżynierią materiałową, a także bezpośrednio z wytwarzaniem zaawansowanych elementów do nowej generacji silników rakietowych, przemysłu ciężkiego, czy szeroko pojętej branży automotive” – mówi Michał Fedasz, kierownik laboratorium druku 3D w metalu w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

„Trzeba mieć świadomość, że czysta miedź jest mało wytrzymała. Ale z drugiej strony, jeśli aplikacja dopuszcza nieznaczne obniżenie przewodzenia, można sprawić, że stop miedzi będzie wytrzymały mechanicznie wykorzystując dodatki stopowe jak chrom, cyrkon lub nikiel” – dodaje Michał Fedasz.

Instytut od kilku lat specjalizuje się w technologii druku 3D w metalu i polimerach. Pod koniec 2023 roku otwarto tutaj nową przestrzeń, która jest następstwem ciągłego zwiększania potencjału technologicznego parku maszynowego i rozwoju kompetencji inżynierskich. Wraz z nową lokalizacją Instytut rozszerzył swoją ofertę produktową, w której zachęca klientów do skorzystania z koncepcji zintegrowanego procesu projektowania i wytwarzania w oparciu o druk 3D.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem