5 lat Sieci Badawczej Łukasiewicz

1 kwietnia 2024 mija 5 lat działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie i największej w Polsce. Łącząc siły z 22 instytutów z całej Polski, Sieć działa na rzecz rozwoju i promocji nauki, w tym jej strategicznego znaczenia dla przemysłu i polskiej gospodarki. Z okazji rocznicy, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa prezentuje 5 wybranych projektów, które są wynikiem współpracy z innymi instytutami Sieci oraz Centrum Łukasiewicz.

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała 1 kwietnia 2019 roku. Ustawa, która powołała do życia Sieć, jasno wskazuje, że jej celem strategicznym jest zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Misją Sieci Badawczej Łukasiewicz jest nauka dla biznesu, czyli tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które mają być odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby konkretnych firm, będących klientami Sieci.  

Sieć zrzesza ok. 7000 pracowników, w tym ponad 4500 naukowców, składają się na nią 22 instytuty badawcze zlokalizowane w 12 miastach Polski. W Łukasiewiczu prowadzone są badania w obszarze inteligentnej i czystej mobilności (w tym w zakresie lotnictwa, systemów bezzałogowych i technologii kosmicznych), transformacji cyfrowej, zdrowia oraz zielonej, niskoemisyjnej gospodarki.

Współpraca na 5+

Z okazji 5 lat działalności Sieci, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa prezentuje praktyczne rozwiązania, które wpisują się w realizację celu strategicznego. Są to projekty badawcze ważne z perspektywy społeczeństwa, biznesu i państwa, które są lub były realizowane we współpracy z instytutami Sieci.

1. „Absorber energii zderzenia czołowego dla pojazdu osobowego” (CRASH-BOX)

 • Dotacja: Centrum Łukasiewicz
 • Konsorcjum: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (lider) i Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Stopień realizacji: Projekt zakończony

W ramach projektu eksperci Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa opracowali innowacyjną technologię wykorzystania termoformowanych materiałów kompozytowych, której efektem jest możliwość wytwarzania elementów pochłaniających energię uderzenia. Technologia może być wykorzystana w lotnictwie przy produkcji foteli lotniczych czy podłóg samolotu i podwozia, oraz w motoryzacji (przednie i tylne skrzynie zderzeniowe w samochodach).

Więcej informacji:

2. „Inteligentny robot spełniający wymogi rolnictwa precyzyjnego”

 • Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Konsorcjum: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz UNIA Sp. z o.o. (lider)
 • Stopień realizacji: Projekt zakończony

Celem projektu było opracowanie, zbudowanie i wdrożenie Robota Polowego przeznaczonego do siewu i pielęgnacji kukurydzy w uprawie szerokorzędowej. Jest to próba odpowiedzi na problemy piętrzące się przed współczesnym rolnictwem (nadmierne, szkodliwe stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, postępujący brak rąk do pracy).

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa odpowiadał za kluczowe zadania w obszarze robotyki, nowoczesnej mechatroniki i teledetekcji. W ramach projektu zostało przygotowane m.in. Kompletne Osensorowanie Robota Polowego (KOPR) oraz Baza Danych Uprawy (BDU). Pozyskiwane przez robota dane będą analizowane i wykorzystane do zwiększenia wydajności produkcji rolnej.

Więcej informacji:

3. „Bezpieczny zbiornik na wodór gazowy dedykowany do pojazdów” (MAWO)

 1. Dotacja: Centrum Łukasiewicz
 2. Konsorcjum: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (lider), Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 3. Stopień realizacji: Projekt w trakcie realizacji

Projekt ma na celu opracowanie zbiornika czwartej generacji na sprężony wodór do zastosowań w pojazdach. Opracowany w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa zbiornik w porównaniu do innych rozwiązań jest konkurencyjny kosztowo. Został zaprojektowany i zbudowany od podstaw z wykorzystaniem technologii nawijania z przesyconych żywicą włókien węglowych. Obecnie trwają nad nim prace testowe w Laboratorium Testów Ciśnieniowych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Więcej informacji:

4. „Zespół laboratoriów ukierunkowanych na badania i rozwój napędów do systemów wykrywania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa państwa” (NMOLAR)

 • Dotacja: Centrum Łukasiewicz
 • Realizacja: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • Stopień realizacji: Projekt w trakcie realizacji

Efektem inwestycji będzie nowoczesna infrastruktura oraz rozbudowa kompetencji w zakresie prowadzenia badań i rozwoju napędów rakietowych dedykowanych satelitom oraz systemom bezzałogowym. Planowane laboratoria pozwolą na sformalizowanie oraz aktywne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i testowych w obszarze napędów, które będą mogły być wykorzystywane przez systemy operujące na orbicie okołoziemskiej (systemy napędowe dedykowane satelitom obserwacyjnym).

Więcej informacji:

5. „REcyklaty KOMpozytów TERmoplastycznych do zastosowań w ochronie baterii” (REKOMTER)

 • Dotacja: Centrum Łukasiewicz
 • Konsorcjum: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (lider), Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Stopień realizacji: Projekt zakończony

Efektem projektu było zaprojektowanie, opracowanie technologii i wytworzenie modułowego systemu obudów dla akumulatorów samochodów o napędzie elektrycznym o podwyższonej odporności na obciążenia udarowe z wykorzystaniem recyklatu z odpadów produkcyjnych kompozytów węglowych z osnową z wysokosprawnych polimerów termoplastycznych. Zaplanowane prace miały na celu zwiększenie konkurencyjności pojazdu IZERA, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym stanowiąc istotną przeciwwagę dla wiodących w sektorze pojazdów elektrycznych takich firm jak TESLA czy TOYOTA.

Więcej informacji:

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem