Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Teledetekcja i fotogrametria

Pozyskiwanie danych obrazowych

Portale mapowe

Sztuczna inteligencja w analizach przestrzennych

Pomiary spektralne

Sondowanie atmosfery

Projektowanie systemów wizyjnych

Dział Teledetekcji to interdyscyplinarny zespół specjalistów realizujących prace opierające się między innymi na wykorzystaniu zaawansowanych technologii pomiarowych oraz analizie danych. Dzięki holistycznemu podejściu i zaangażowaniu w innowacje, dostarczamy rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów, wspierając ich w optymalizacji działań, podejmowaniu strategicznych decyzji oraz zwiększaniu efektywności operacyjnej.

Zakres realizowanych prac:

 • pozyskiwanie i analiza danych obserwacyjnych Ziemi; 
 • tworzenie dedykowanych portali mapowych; 
 • wykonywanie analiz przestrzennych z wykorzystaniem algorytmów AI;
 • wykonywanie pomiarów spektralnych obejmujących proces rejestracji i analizy danych;
 • sondowanie atmosfery za pomocą balonów meteorologicznych i statków powietrznych;
 • konstruowanie, integracja i kalibracja nowoczesnych systemów pozyskiwania danych.

Główne obszary działalności:

 • geologii, 
 • hydrologii, 
 • fotogrametrii, 
 • rolnictwa precyzyjnego, 
 • inspekcji technicznych 
 • w dziedzinach pokrewnych. 

Wiedza ekspercka z zakresu: 

 • IT – prace programistyczne, tworzenia zaawansowanych systemów informacji przestrzennej;
 • zaawansowanej algorytmiki, integracji i opracowania zbiorów danych, ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć lotniczych i satelitarnych;
 • pomiarów sygnatur spektralnych obiektów, analizy krzywych spektralnych, ekstrakcji informacji parametrów biofizycznych obiektów na podstawie danych spektralnych;
 • zaawansowanej wizualizacji geodanych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania 3D oraz integracji chmur punktów, danych wektorowych, rastrowych i opisowych; 
 • precyzyjnego pozycjonowanie z wykorzystaniem GNSS/INS oraz technologii LiDAR. 
Skip to content