Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Teledetekcja i fotogrametria

Pozyskiwanie i przetwarzanie zdjęć lotniczych oraz satelitarnych

Analizy spektralne

Łączność radiowa

Analizy stereometryczne

Precyzyjne pomiary

Termowizja

Rozwiązania informatyczne

Nasza działalność to obszar szeroko rozumiana teledetekcji, w tym:

 • konstruowanie, integracja i kalibracja nowoczesnych systemów pozyskiwania danych z uwzględnieniem technik wielospektralnych;
 • tworzenie narzędzi mechatronicznych i robotycznych umożliwiających prowadzenie bieżącego monitoringu przebiegu misji lotniczych, rakietowych i satelitarnych;
 • pozyskiwanie i analiza danych obserwacyjnych Ziemi;
 • prace z zakresu transmisji danych, ich archiwizacja oraz zaawansowane analizy
  i wizualizacje;
 • tworzenie dedykowanych baz danych oraz aplikacji operatorskich;
 • integracja i przetwarzanie informacji pozyskanych z wielu źródeł w celu tworzenia operacyjnych, konkurencyjnych narzędzi dla nowoczesnego przemysłu, administracji
  i ochrony zasobów naturalnych.

Dział Teledetekcji realizuje prace w zakresie:

 • geologii, 
 • hydrologii, 
 • fotogrametrii, 
 • rolnictwa precyzyjnego, 
 • inspekcji technicznych 
 • w dziedzinach pokrewnych. 

Zaawansowane narzędzia teledetekcyjne i kalibracja sensorów 

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych odbywa się z wykorzystaniem różnego rodzaju sensorów, w tym sensorów instalowanych na pokładzie załogowych i bezzałogowych statków powietrznych. Stosujemy między innymi urządzenia rejestrujące promieniowane elektromagnetyczne w zakresie optycznym (odbite od badanego obiektu), sensory LiDAR oraz radary.

Wykonujemy kalibracje, testy i integracje sensorów, prace
z obszaru automatyki i robotyki oraz szereg działań związanych z IT, w tym tworzenie algorytmów detekcji i identyfikacji oraz projektowanie aplikacji internetowych (WebAPI). 

Terenowe kampanie pomiarowe 

Organizujemy również terenowe kampanie pomiarowe, trwające najczęściej do kilku dni roboczych, realizowane w co najmniej dwuosobowych zespołach. W zależności od zakresu i charakteru analiz następuje dobór odpowiedniego momentu czasowego oraz sprzętu o odpowiednich parametrach technicznych.

Operacyjne prace teledetekcyjne prowadzimy dla każdego typu pokrycia terenu:

 • obszary rolno-leśne, 
 • obszary zurbanizowane 
 • obszary przemysłowe. 

Prace obejmują między innymi:

 • przygotowanie osnowy fotogrametrycznej przed misją fotolotniczą, 
 • pozyskanie danych referencyjnych dla danych uzyskanych z BSP (krzywych spektralnych, próbek wody, gleb i roślinności),
 • pozyskiwanie materiału zdjęciowego (z ziemi i z powietrza).

Realizacja interdyscyplinarnych projektów ze szczególnym uwzględnieniem prac informatycznych 

Nowatorskie zaplecze techniczne oraz doświadczenie zatrudnionych specjalistów pozwalają nam realizować interdyscyplinarne przedsięwzięcia. Prace informatyczne, np. tworzenie aplikacji wspierają zarządzanie, automatyzację i optymalizację procesów w różnorodnych gałęziach gospodarki, przez co przyczynia się bezpośrednio do rozwoju kraju.

Posiadamy wiedzę ekspercką w następujących obszarach:

 • IT – prace programistyczne, tworzenie zaawansowanych systemów informacji przestrzennej;
 • zaawansowana algorytmika, integracja i opracowanie dużych zbiorów danych
  ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć lotniczych i satelitarnych;
 • pomiar sygnatur spektralnych obiektów, analiza krzywych spektralnych, ekstrakcja informacji parametrach biofizycznych obiektów na podstawie danych spektralnych;
 • zaawansowana wizualizacja geodanych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania 3D oraz integracji danych wektorowych, rastrowych i opisowych;
 • precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem GNSS/INS.

Prace teledetekcyjne rozwijane są dwóch podstawowych kierunkach: 

 • narzędzia pomiarowe i systemy optoelektroniczne (sprzęt),
 • zintegrowane, systemowe rozwiązania (oprogramowanie i algorytmika) na potrzeby nowoczesnego lotnictwa. 

 

Skip to content