17 kwietnia 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki grudniowego naboru konkursu tzw. Szybkiej Ścieżki. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wraz z partnerami: Unia Sp. z o.o. oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych uzyskał finansowanie w wysokości 12 mln zł na realizację projektu pt. „Inteligentny robot spełniający wymogi rolnictwa precyzyjnego”.

Pomysłodawcą projektu jest  Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, odpowiedzialny za projekt konstrukcji robota polowego wraz z modułami roboczymi oraz integrację wybranych podsystemów. Producent maszyn rolniczych, firma UNIA Sp. z o.o. z Grudziądza, odpowiada za konstrukcję modułu wysiewającego, budowę stanowisk badawczych oraz budowę robota polowego i jego wdrożenie na rynek krajowy oraz zagraniczny.

Prace będą realizowane przez ponad 3 lata, a Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa będzie odpowiadać za kluczowe zadania w obszarze robotyki, nowoczesnej mechatroniki i teledetekcji. W ramach projektu zostanie przygotowane m.in. Kompletne Osensorowanie Robota Polowego (KOPR) oraz Baza Danych Uprawy (BDU). Pozyskiwane przez robota dane będą analizowane i wykorzystane do zwiększenia wydajności produkcji rolnej.

– Planowane działania mają związek z rozwojem tzw. Internetu Rzeczy (IoT). Uzyskanie finansowania potwierdza duże zapotrzebowanie rynkowe na nowoczesne rozwiązania wykorzystujące informacje pozyskiwane za pomocą różnorodnych sensorów. Stanowią one o przewadze konkurencyjnej m.in. maszyn rolniczych. Warto również zaznaczyć, że prowadzone przez nas prace projektowe wpisują się  doskonale w globalne cele zawarte w Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w spełnieniu wymagań „zero głodu” (cel drugi) oraz „dobre zdrowie i jakość życia” (cel trzeci). Nowoczesny robot rolniczy będzie pracował w dużej mierze automatycznie i w oparciu o aktualne dane będzie dostarczał zmienną dawkę nawozów i środków ochrony roślin (ŚOR). Umożliwi to zwiększenie efektywności produkcji, minimalizację potencjalnych strat oraz ograniczenie szkodliwego wpływu człowieka na środowisko wynikającego ze stosowania znacznych ilości nawozów sztucznychmówi mgr inż. Mariusz Kacprzak, kierownik Zakładu Teledetekcji w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Projekt inteligentnego robota będzie trzecim projektem finansowanym ze środków zewnętrznych (NCBiR oraz KE) w ramach którego zostaną wykorzystane kamery wielospektralne i zaawansowana analiza danych rozwijana w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Podziel się wpisem