W ramach zakończonego właśnie projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie metody ciągłego monitorowania pracy konstrukcji mostowych w czasie ich budowy i eksploatacji”, realizowanego przez Centrum Nowych Technologii Instytutu Lotnictwa wspólnie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Politechniką Warszawską, przeprowadzono badania laboratoryjne i eksploatacyjne, oraz wykonano 4 egzemplarze Systemu Monitorowania Obciążeń Konstrukcji – SMOK.

Ten złożony i wielofunkcyjny system umożliwia ciągłe i sekwencyjne monitorowanie dowolnej konstrukcji, a zwłaszcza konstrukcji budowlanych (Np. mosty, budynki, platformy wiertnicze, wieże wiatrowe, tamy, itp.). Autonomiczne zasilanie z pakietu baterii lub akumulatorów wraz z opcją zasilania z panelu słonecznego czyni go system mobilnym i autonomicznym. Dodatkowo ze środków własnych Instytutu Lotnictwa opracowano i wykonano obustronną bezprzewodową transmisję danych. Tak opracowany system może być podstawą do zbudowania sieciowych systemów monitorowania wielu konstrukcji jednocześnie z centrów gromadzenia i analizy danych.

Zespół głównych realizatorów Projektu:

  • Dr inż. Marek Dębski – koncepcja systemu i algorytmy analizy danych,
  • Dr inż. Jan Kaźmierski – elektronika i oprogramowanie całego systemu,
  • Dr inż. Daniel Dębski (Politechnika Warszawska) – algorytmy analizy danych,
  • Dr inż. Piotr Olaszek (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) – wymagania i badania eksploatacyjne,
  • Mgr inż. Edward Babiasz – konstrukcja mechaniczna i zasilanie z panelu słonecznego,
  • Mgr inż. Jan Dziupiński – bezprzewodowa transmisja danych.
Podziel się wpisem