Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania mikroskopowe
faktografia i metalografia

Mikroskopia wykorzystywana jest w celu uzyskania informacji dotyczących:

 • kształtu, 
 • rozmiarów analizowanych próbek i obiektów, 
 • składu pierwiastkowego, struktury krystalograficznej, 
 • właściwości mechanicznych, 
 • elektrycznych czy magnetycznych.

Badania mikroskopowe realizujemy z wykorzystaniem następującego sprzętu:

 • mikroskop cyfrowy Keyence VHX 6000;
 • mikroskop metalograficzny Neophot 2,zakres powiększeń 50 x – 2000 x;
 • mikroskop SEM Zeiss EVO 25 MA z detektorami BSD i SE.

Zakres badań znajdujących się w naszej ofercie:

 • analiza, obróbka obrazów cyfrowych, pomiary wielkości geometrycznych;
 • trójwymiarowe obrazowanie topografii powierzchni próbek;
 • w zakresie powiększeń 100–500 x możliwość obserwacji w jasnym i spolaryzowanym polu świetlnym;
 • od 100 do 1000 x: możliwość obserwacji w ciemnym polu DIC;
 • obserwacja przy powiększeniu od 20 do 5000 x (zoom cyfrowy).

Fraktografia

Wykonujemy badania oraz analizę powierzchni przełomów ciał stałych, umożliwiające określenie przyczyn powstania pęknięć w materiale.

Fraktografia – możliwości badawcze

Badania powierzchni pęknięć realizujemy zarówno w odniesieniu do próbek metalicznych, jak i niemetalicznych.

Zakres oferowanych przez nas badań:

 • ocena rozmiaru ziaren, chropowatości powierzchni, porowatości, grubości powłok, rozmieszczenia cząstek homogeniczności materiału, wtrąceń niemetalicznych, dyfuzji pierwiastków;
 • analiza zmęczeniowa:
  • lokalizacja zanieczyszczeń, mikropęknięć, źródeł pęknięć;
  • ocena zniszczenia zmęczeniowego, określanie rodzaju przełomów.

Fraktografia –  wyposażenie:

 • skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss EVO 25 MA z detektorami BSD i SE,
 • system do przygotowania próbek Q150R.

Metalografia

Zajmujemy się badaniami mikroskopowymi, służącymi do określania rodzaju, morfologii, rozmieszczenia czy wymiarów składników egzaminowanej struktury.

Metalografia – możliwości badawcze 

Zakres oferowanych przez nas badań:

 • określanie wielkości ziaren oraz wtrąceń niemetalicznych,
 • wyznaczanie udziału objętościowego faz,
 • definiowanie grubości powłok,
 • preparatyka zgładów metalograficznych.

Metalografia – wyposażenie:

 • mikroskop metalograficzny Neophot 2, zakres powiększeń 50 x – 2000 x;
 • maszyna do cięcia (z funkcją cięcia ręcznego i automatyczne z układem chłodzenia);
 • prasa do inkludowania próbek o maksymalnej średnicy 40 mm;
 • szlifierko-polerka z możliwością przygotowywania do 6 próbek jednocześnie.
Skip to content