Badania materiałów i konstrukcji

Badania materiałów

Badania konstrukcji

Jednym z głównych obszarów naszych działań w zakresie technologii badań materiałów i konstrukcji jest wdrażanie najnowocześniejszych metod badawczych w obrębie wytrzymałości materiałów, podzespołów silników lotniczych oraz innych konstrukcji pracujących w warunkach wysokich obciążeń mechanicznych w szerokim zakresie temperatur. 

Należąc do grona światowych liderów w dziedzinie badań wytrzymałościowych specjalizujemy się w wykonywaniu testów zarówno standardowych, jak i nietypowych, poddając analizowane obiekty działaniu ekstremalnych czynników. To co nas wyróżnia to przede wszystkim wysoka jakość wykonywanych usług i ich standaryzacja, szereg certyfikowanych stanowisk badawczych oraz najnowszej generacji aparatura.

Oferujemy pełny zakres badań materiałów i konstrukcji:

 • wykonanie próbek do testów, 
 • badania mechaniczne, 
 • fizykochemiczne, 
 • wibroakustyczne, 
 • środowiskowe, 
 • tunelowe,
 • diagnostykę nieniszczącą.

Badania materiałów i konstrukcji – certyfikaty:

Posiadamy liczne certyfikaty potwierdzające i gwarantujące najwyższą jakość oferowanych usług  oraz profesjonalizm personelu laboratoryjnego i naukowego:

 1. Certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018 dla metod badań wytrzymałości konstrukcji mechanicznych i ich elementów, badań mechanicznych  oraz nieniszczących (certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB 792 oraz AB 131).
 2. Certyfikat przyznany przez General Electric Aviation, potwierdzający zgodność ze specyfikacją techniczną dla dostawców usług i badań w obszarze procesów specjalnych w lotnictwie według specyfikacji GE S-400.
 3. Wdrożony na poziomie Srebra system operacyjny ACE (ang. Achieving Competitive Excellence), stosowany wewnątrz korporacji United Technologies Corporation (UTC) oraz w sieci jej dostawców, potwierdzający nowoczesny sposób zarządzania firmą, jej procesami i kulturą pracy.
 4. Certyfikaty testów mechanicznych Pratt & Whitney – w latach 2005-2008 Instytut zdobył certyfikaty z zakresu testów mechanicznych i badań komponentów. Certyfikowane badania to: próby pełzania (ang. Creep Rupture Testing), statyczne i quasi statyczne próby wałów – rozciąganie i ściskanie (ang. Tension/Torsion Shaft LCF Testing), Tube LCF Testing, Windmill Fan Blade Testing, wysokocykliczne testy zmęczeniowe (ang. High Cycle Fatigue Testing), niskocykliczne testy zmęczeniowe (ang. Low Cycle Fatigue Testing).
 5. Certyfikat kwalifikowanego dostawcy GE Aviation Czech w zakresie badań mechanicznych materiałów i konstrukcji.