Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania fizycznochemiczne

Badania mikroskopowe
faktografia i metalografia

Badania dyfrakcyjne

Dysponujemy niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania badań struktury materiałów, powierzchni materiałów z określeniem składu chemicznego, badań fraktograficznych, jak również pomiarów właściwości materiałów.

Badania fizykochemiczne – zakres usług:

  • metalografia;
  • fraktografia z zastosowaniem mikroskopu skaningowego (miejsca pęknięcia, kontroli jednorodności materiału);
  • określanie składu chemicznego metodą EDS (identyfikacja materiałów, zanieczyszczeń i oceny stężenia pierwiastków na powierzchni próbki);
  • analiza mikrostruktury – mikroskopia metalograficzna i optyczna;
  • analiza powierzchni;
  • chropowatość.Skip to content