Przedstawiciele Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz koordynowanego przez Instytut, Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i Czysta Mobilność” (BPK ICM) uczestniczyli w European Hydrogen Week organizowanym na EXPO w Brukseli w dniach 21-23 listopada 2023.

Targi zorganizowane zostały przez Clean European Partneship. Tegoroczna, czwarta już edycja przyciągnęła wystawców zrzeszonych w Hydrogen Europe. Obecne były również podmioty spoza Unii Europejskiej (Japonia, Korea Południowa, Norwegia, Południowa Afryka, USA). Organizatorzy oceniają, że targi odwiedziło ok. 6 tysięcy zwiedzających z całego świata.

BPK ICM reprezentował na targach interesy polskiego sektora wodorowego w tym m.in. firmę Amargo. Targi były też okazją do prezentacji dorobku Instytutu, jako części ekosystemu wodorowego w Polsce.

Technologie wodorowe dla motoryzacji i lotnictwa

Podczas targów zaprezentowano opracowany w Instytucie zbiornik ciśnieniowy czwartej generacji na sprężony wodór, który cieszył się sporym zainteresowaniem.

Zbiorniki wodorowe czwartej generacji są wykorzystywane głównie w pojazdach, aczkolwiek w Europie są również prowadzone prace badawcze nad wykorzystaniem napędów wodorowych w lotnictwie. Opracowany w Instytucie zbiornik w porównaniu do innych rozwiązań jest konkurencyjny kosztowo. Został zaprojektowany i zbudowany od podstaw z wykorzystaniem technologii nawijania z przesyconych żywicą włókien węglowych. Obecnie trwają nad nim prace testowe w Laboratorium Testów Ciśnieniowych w Łukasiewicz – ILOT.

Bank wspierający projekty wodorowe

Podczas wydarzenia przedstawiciele Instytutu uczestniczyli również w konsultacjach z międzynarodowymi podmiotami  na temat przyszłości technologii wodorowych. Budowa całego ekosystemu gospodarki wodorowej jest niezwykle zaawansowanym przedsięwzięciem przez co niezbędna jest współpraca jednostek naukowych, przemysłu, organów rządowych oraz Komisji Europejskiej.

Obecnie podejmowanych jest wiele inicjatyw mających na celu wdrożenie rozwiązań, które przybliżą nas do produkcji i wykorzystania zielonego wodoru w gospodarce. Jednym z przykładów prób intensyfikacji inwestycji związanych z rozwojem gospodarki wodorowej jest powołanie przez KE Europejskiego Banku Wodorowego (European Hydrogen Bank).

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem