Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Instytut Lotnictwa przystąpił do „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju”

27 czerwca 2018 roku w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 poświęcone Agendzie 2030 i celom zrównoważonego rozwoju (SDGs). W ramach wydarzenia odbyła się uroczystość przyjęcia kolejnych sygnatariuszy „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce”. W imieniu Instytutu Lotnictwa podpis pod wspólną Kartą Partnerstwa złożył Zastępca Dyrektora Instytutu […]

Karta Różnorodności

Instytut Lotnictwa wspólnie z General Electric Company Polska Sp. z o.o zostały sygnatariuszami Karty Różnorodności. Oficjalne podpisanie dokumentu miało miejsce 8 października 2014 roku w Instytucie Lotnictwa. Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz […]

Stypendium Justyny Moniuszko

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz GE Aerospace są fundatorami stypendium naukowego dla upamiętnienia studentki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz praktykantki Engineering Design Center – Justyny Moniuszko. Justyna Moniuszko jest jedną z ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 roku. O przyznanie stypendium naukowego mogą ubiegać się studenci studiów […]

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Instytut Lotnictwa od kilku lat aktywnie wspiera Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Podopieczni ośrodka uczestniczą w spotkaniach opłatkowych oraz innych uroczystościach świątecznych. Ponadto, Instytut Lotnictwa we współpracy z kołami naukowymi działającymi na uczelniach technicznych oraz stowarzyszeniami i firmami działającymi na rynku usług oświatowych organizuje imprezy edukacyjne pt. „Zabawy z nauką”, podczas którym dzieciom […]

Bieg Instytutu Lotnictwa

Bieg Instytutu Lotnictwa jest cykliczną imprezą sportową, która skupia entuzjastów biegania oraz lotnictwa. Pierwsza edycja odbyła się 19 października 2014 roku. Trasa biegu wiedzie wzdłuż alejek Instytutu Lotnictwa, obok największego w Polsce tunelu aerodynamicznego, historycznych samolotów oraz w bliskim sąsiedztwie lotniska F. Chopina na Okęciu. W ramach imprezy odbywają się: bieg główny na dystansie 5 […]

Noc w Instytucie Lotnictwa

„Noc w Instytucie Lotnictwa” to największa w Warszawie nocna impreza edukacyjna, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocja zawodów inżynierskich. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 2009 roku. Impreza z roku na rok przyciąga coraz więcej entuzjastów lotnictwa oraz jest szeroko komentowana i relacjonowana przez media. Wydarzenie jest skierowane do […]

Modelarnia lotnicza

Instytut Lotnictwa oraz Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa zapraszają wszystkich zainteresowanych na zajęcia w modelarni lotniczej. Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki w godzinach: 15:30 – 17:30. Zbiórka na zajęcia w holu wejściowym Instytutu Lotnictwa. Kontakt: Andrzej Rudiuk Opiekun modelarni tel.: (+ 48) 22 846-00-11 wew. 792 (tylko w godzinach pracy modelarni)

Praktyki

Instytut Lotnictwa prowadzi całoroczny nabór na staże i praktyki dla studentów i studentek uczelni technicznych. W trakcie praktyk studenci uczestniczą w codziennych pracach zespołów badawczych oraz realizują zlecone zadania pod okiem doświadczonych inżynierów. Więcej informacji o zasadach naboru: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/praca/staze-i-praktyki/

Wykłady w uczelniach

Wśród pracowników naukowych Instytutu Lotnictwa są uznani profesorowie, członkowie oraz przewodniczący licznych komitetów i stowarzyszeń naukowo-badawczych oraz doświadczeni inżynierowie, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą ze studentami najlepszych uczelni technicznych w kraju i zagranicą.

Wolontariat

Instytut Lotnictwa powołał do współpracy grupę wolontariuszy, którzy aktywnie włączają w działalność proedukacyjną, prozdrowotną oraz prospołeczną prowadzoną przez instytut. Nasi wolontariusze wspomagają nas m.in. przy organizacji „Nocy w Instytucie Lotnictwa”, „Biegu Instytutu Lotnictwa” oraz wydarzeń o charakterze jubileuszowym i imprezach okazjonalnych. Platforma informacyjna dla wolontariuszy jest dostępna pod tym linkiem (wymagane konto na Facebooku). Zdjęcie: […]

Klasa lotnicza

Instytut Lotnictwa objął patronatem edukacyjnym klasę o profilu lotniczym w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Pierwsi uczniowie rozpoczęli w niej naukę w roku szkolnym 2015/2016. Uczniowie klasy lotniczej realizują ścieżkę edukacyjną pod nazwą „wiedza o lotnictwie”. Przez trzyletni okres kształcenia na poszczególnych lekcjach z fizyki, geografii, biologii, chemii, historii, WOS-u, matematyki, zajęć […]

Skip to content