27 czerwca 2018 roku w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 poświęcone Agendzie 2030 i celom zrównoważonego rozwoju (SDGs). W ramach wydarzenia odbyła się uroczystość przyjęcia kolejnych sygnatariuszy „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce”. W imieniu Instytutu Lotnictwa podpis pod wspólną Kartą Partnerstwa złożył Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa – Sylwester Wyka.

Celem Forum była merytoryczna debata, wymiana informacji i doświadczeń oraz nawiązanie skutecznej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w ramach Agendy 2030 ONZ.

W trakcie Forum odbyła się także uroczystość przystąpienia kolejnych podmiotów do tej inicjatywy.

Dołączenie Instytutu Lotnictwa do grona partnerów jest dowodem aktywnego zaangażowania do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju wewnątrz organizacji.

Wydarzenie było też okazją do prezentacji polskiego raportu  na temat realizacji celów Agendy 2030, który zostanie przedstawiony podczas High Level Political Forum ONZ w Nowym Jorku w lipcu br.

Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjęta w 2015 roku przez 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), to program działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Zgodnie z Agendą 2030 współczesny wysiłek modernizacyjny powinien koncentrować się na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego przejawach, przy równoczesnej realizacji szeregu celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Agenda 2030 obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy. To uniwersalny plan rozwoju dla świata, który wymaga dostosowania do realiów każdego państwa, stąd rola krajów we wdrażaniu jest kluczowa.

Polska perspektywa działań na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego została sformułowana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi kraju.

Koordynatorem procesu realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i Agendy ONZ na szczeblu rządowym jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Pełny tekst Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz Świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – w języku polskim – dostępny na stronie: http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf.

Podziel się wpisem