Instytut Lotnictwa wspólnie z General Electric Company Polska Sp. z o.o zostały sygnatariuszami Karty Różnorodności. Oficjalne podpisanie dokumentu miało miejsce 8 października 2014 roku w Instytucie Lotnictwa.

Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania się w te działania.

Więcej informacji: http://kartaroznorodnosci.pl/pl

Podziel się wpisem