Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Tunel aerodynamiczny małych prędkości T-3 (5m)

Zmodernizowany w 2015 roku tunel aerodynamiczny małych prędkości T-3 jest tunelem o obiegu zamkniętym, ciągłego działania, z otwartą przestrzenią pomiarową o średnicy 5 metrów i długości 6,5 metra. Wymiary, moc silnika (5,6 MW) oraz prędkość przepływu powietrza (100 m/s) pozwalają zaliczyć tunel T-3 do światowej czołówki tuneli aerodynamicznych małych prędkości. 

Tunel wyposażony jest w innowacyjną instalację przepływu wtórnego o średnicach IPW400, IPW150, IPW80, IPW50, umożliwiającą uzyskanie dodatkowego przepływu powietrza o maksymalnym wydatku masowym odpowiednio 45 kg/s, 6kg/s, 2 kg/s, 1kg/s; oraz Instalację Przepływów Podciśnieniowych IPP.

 Instalacje IPW80 oraz IPW50 pozwalają również na podwyższenie temperatury czynnika roboczego do 270°C. Unikatowy układ umożliwia prowadzenie testów przepływów wewnętrznych elementów silników lotniczych lub ich modeli w warunkach symulowanego startu i lądowania z uwzględnieniem podwyższonej temperatury gazów wylotowych.

Parametr

Wartość

Wymiary przestrzeni pomiarowej – średnica

5 m

Wymiary przestrzeni pomiarowej – długość

6,5 m

Czynnik roboczy

powietrze

Maksymalna prędkość czynnika roboczego

100 m/s

Maksymalny wydatek przepływu wtórnego IPW400

45 kg/s

Maksymalny wydatek przepływu wtórnego IPW150

6 kg/s

Maksymalny wydatek przepływu wtórnego IPW80

2 kg/s

Maksymalny wydatek przepływu wtórnego IPW50

1 kg/s

Maksymalna temperatura czynnika roboczego z IPW80, IPW50

regulowana do 270°C

Maksymalny wydatek przepływu podciśnieniowego IPP

do 3 kg/s

Oferujemy możliwość badania następujących obiektów:

  • modele statków powietrznych o rozpiętości skrzydeł do 4 m;
  • obiekty nieopływowe o wysokości do 3 m;
  • obiekty przekroju poprzecznym (prostopadłym do kierunku przepływu) do 2,5 m²;
  • modele wirników o średnicy do 3 m.
Skip to content