Badania aerodynamiczne

Trisoniczny tunel aerodynamiczny N-3

Tunel aerodynamiczny małych prędkości T-3 (5m)

Tunel aerodynamiczny T-1 (1,5m)

Tunel aerodynamiczny małej turbulencji TMT (1,5 m)

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę naukowo-techniczną, a także szerokie doświadczenie naukowo-badawcze w prowadzeniu ekspertyz z zakresu aerodynamiki oraz mechaniki lotu zarówno dla cywilnych, jak i wojskowych samolotów i śmigłowców. Zakres naszej działalności obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych realizowanych na potrzeby gospodarki
i przemysłu, w tym w szczególności dla:

 • lotnictwa,
 • motoryzacji,
 • budownictwa,
 • energetyki,
 • technologii kosmicznych,
 • przemysłu stoczniowego,
 • przemysłu zbrojeniowego,
 • przemysłu kolejowego,
 • sportu.

Prowadzimy unikatowe w skali krajowej i międzynarodowej prace naukowe oraz badawczo-rozwojowe w zakresie aerodynamiki stosowanej. Dysponujemy czterema tunelami aerodynamicznymi, w tym największym tunelem aerodynamicznym w środkowo-wschodniej części Europy.

Nasza infrastruktura badawcza należy do najbardziej zaawansowanych w obszarze aerodynamiki stosowanej na świecie. Prowadzone eksperymenty umożliwiają projektowanie i optymalizację nowych oraz istniejących konstrukcji lotniczych. Przeprowadzane w laboratorium modernizacje stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku międzynarodowego w zakresie mechaniki płynów oraz wysokich wymagań sektorów gospodarki i przemysłu. 

Tunelowe badania aerodynamiczne – zakres usług

 • badania aerodynamiczne na potrzeby polskiego i zagranicznego przemysłu lotniczego;
 • badania tunelowe aerodynamiki nielotniczej dla sektora motoryzacji, budownictwa, energetyki, technologii kosmicznych, sportu, przemysłu stoczniowego, przemysłu zbrojeniowego, w tym między innymi:
  • badania środowiskowe odporności na wiatr,
  • badania aerodynamiczne elektrowni wiatrowych stanowiących nowoczesne technologie do generowania energii,
  • badania aerodynamiczne modeli bloków energetycznych i chłodni kominowych,
  • badania aerodynamiczne środków transportu naziemnego i powietrznego;
 • działania naukowo-badawcze w zakresie aerodynamiki stosowanej w ramach Europejskich Programów Ramowych;
 • realizację rynkowych usług badawczych dla klientów krajowych i zagranicznych;
 • ścisłą współpracę z potentatami branży lotniczej, uczelniami technicznymi
  i jednostkami z sektora B+R.

W laboratorium zostały wdrożone i funkcjonują:

 1. System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.
 2. System Zarządzania Laboratoriów zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 poparty Certyfikatem Akredytacji Nr AB 129 przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
 3. Kryteria Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK.

Techniczne wyniki badań uzyskane w laboratorium są uznawane zarówno przez International Standard Organization ISO, jak i przez International Laboratory Accreditation Cooperation ILAC.

Badania w tunelu aerodynamicznym – wyposażenie

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym pozwalającym na przeprowadzenie unikalnych badań na najwyższym poziomie.

 

Pomiary ciśnieniowe

DTC Initium

Do 512 punktów pomiaru ciśnienia z częstotliwością do 650 Hz

Pomiary wagowe

Zestaw wag aerodynamicznych

Pomiar sił do 14 000 N
i momentów do 3000 Nm

Pomiary wizualizacyjne

3D PIV – DANTEC DYNAMICS

Pomiar z wykorzystaniem anemometrii obrazowej
w zakresie prędkości
0-90 m/s i 0.2-2.5 M

 

Do pomiarów ciśnieniowych stosujemy dwa nowoczesne wielokanałowe systemy DTC Initium firmy Measurements Specialies (dawniej Pressure Systems Incorporated), służące do pomiarów ciśnienia w maksymalnie 512 punktach (po 256 kanałów) z częstotliwością do 650 Hz dla każdego kanału.

Pomiary wagowe realizujemy z wykorzystaniem tensometrycznych wag aerodynamicznych, zróżnicowanych pod względem konstrukcji, liczby osi pomiarowych, zakresu pomiarowego oraz sposobu mocowania.

Najnowszy system pomiarowy, znajdujący się w naszym laboratorium, stanowi wielokanałowy system National Instruments oparty o architekturę PXIe, bazujący na 18-slotowej obudowie PXIe-1085 o przepustowości do 12 GB/s, sterowany kontrolerem PXIe-8135 z macierzą dyskową NI 8260. W obudowie zainstalowano wielokanałowe karty pomiarowe o architekturze PXIe służące do pomiarów wartości napięć, prądów, temperatur, przyspieszeń i sił.

Przeprowadzamy wizualizacje opływu obiektów badanych poprzez pomiar dwuwymiarowego pola prędkości przepływającego powietrza w tunelach niskich oraz wysokich prędkości za pomocą techniki anemometrii obrazowej – PIV, dysponujemy:

 • PIV 2D2C (2D – dwa wymiary, 2C – dwie składowe prędkości w płaszczyźnie), 
 • 2D3C (2D – dwa wymiary, 3C – trzy składowe prędkości w płaszczyźnie, Stereo-PIV),
 • 3D3C (3D – trzy wymiary, 3C trzy składowe prędkości w objętości – pomiary wolumetryczne). 

Do pomiarów trójwymiarowej anemometrii obrazowej (PIV 3D) posługujemy się systemem firmy Dantec Dynamics AS, zakupionym w 2013 roku, opartym o specjalistyczny laser Dantec Dynamics DualPower 425-10 PIV o mocy 425 mJ dla fali 532 nm na wnękę i częstotliwości 10 Hz z ramieniem optycznym o długości 2000 mm, z zestawem kamer Dantec Dynamics HiSense 610 wyposażonym w doskonałe obiektywy firmy Canon oraz najnowszym oprogramowaniem Dynamic Studio 4.10.