Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Testy zderzeniowe

Umożliwiają dokonanie weryfikacji wytrzymałości konstrukcji bądź ich elementów w wyniku zderzenia z różnorodnymi obiektami.

Testy zderzeniowe – możliwości badawcze

Posiadamy w swojej ofercie dwa działa pneumatyczne, wykorzystywane do badań udarnościowych. Działo pneumatyczne służy do badania wytrzymałości elementów konstrukcyjnych w testach zderzeniowych z obiektami przemieszczającymi się względem nich z dużymi prędkościami. Działa umożliwiają miotanie obiektów, najczęściej pocisków żelowych imitujących ptaki, przy wykorzystaniu energii sprężonego powietrza zgromadzonego w zbiornikach ciśnieniowych. 

Podstawowymi typami badanych obiektów są próbki materiałowe oraz konstrukcje lotnicze lub ich fragmenty np. panele podłogowe, wloty silnika.

Testy zderzeniowe – zakres usług

 • testy weryfikujące wytrzymałość konstrukcji;
 • badania odporności szyb na przebicie;
 • testy kolejowych szyb czołowych zgodnie z:
  • kartą UIC-651,
  • normą PN-EN 15152-2019;
 • pomiar prędkości miotanych pocisków za pomocą bramki optycznej lub szybkiej kamery (dokładność ± 3%);
 • pomiary tensometryczne z częstotliwością 200 kHz/16 kanałów w układzie ćwierć, pół lub pełnego mostka;
 • pomiary tensometryczne (układ ćwierć, pół lub pełnego mostka) oraz innych wielkości fizycznych np. siły, ciśnienia, przyspieszenia – do 64 kanałów
  z częstotliwością próbkowania do 200 kHz;
 • przygotowanie pocisków żelatynowych (i nie tylko) o masie: 
  • 1 kg, 
  • 1,81 kg, 
  • 3,63 kg według normy ASTM F330;
 • przygotowanie sabotów;
 • badania nieniszczące;
 • MES testów zderzeniowych;
 • możliwość użycia dodatkowych szybkich kamer.

Testy zderzeniowe – wyposażenie

 • działko pneumatyczne 200 mm do badań Crash służące do badań obiektów
  w warunkach tzw. Crashu, czyli badań udarowych przy wysokich prędkościach zderzenia:
 • prędkość wylotowa: do 200 m/s (dla 0,3 kg masy obiektu);
 • maksymalna średnica badanego obiektu: 200 mm;
 • maksymalna masa pocisku – 5 kg;
 • rodzaj pocisku: 
 • żelowy, 
 • drewniany, 
 • kamienny, 
 • stalowy;
 • zdalne wyzwalanie strzału;
 • kompaktowa konstrukcja umożliwiająca pracę poza laboratorium;
 • system zbierania i pomiaru danych;
 • szybka kamera Phantom VEO 410L z funkcją śledzenia (oprogramowanie TEMA Motion).
 • działo pneumatyczne DPZ-250: 
 • maksymalne ciśnienie robocze: 15 bar,
 • średnica wewnętrzna lufy (kaliber): 250 mm,
 • długość lufy: 8 m,
 • maksymalna prędkość miotanego pocisku: 310 m/s (masa pocisku 1 kg),
 • maksymalna masa miotanego pocisku: 15 kg (prędkość 230 m/s).
 • mobilne działo pneumatyczne:
 • kaliber lufy: 125 mm;
 • maksymalna średnica pocisku podkalibrowego: 105 mm;
 • maksymalna prędkość pocisku: ok. 400 km/h;
 • dokładność pomiaru prędkości pocisku: ok. ±0,5 %;
 • dokładność prędkości pocisku: ok. ±0,5 %;
 • zakres regulacji wysokości osi lufy od podłoża: 1,5-2,2 m;
 • stosowane obecnie standardowe pociski: 1 kg i 20 g.

Stanowisko wykorzystywane jest do realizacji prób certyfikacyjnych pojazdów szynowych w aspekcie odporności szyb na przebicie zgodnie z wymaganiami Karty UIC 651. Odbiorcami prac są producenci pojazdów szynowych oraz producenci szyb.

Skip to content