Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Stanowisko do badań materiałów ciernych IL-68

Modelowanie zjawisk fizycznych, jakie zachodzą w hamulcach w momencie hamowania maszyny (pojazdu, samolotu), a w szczególności do modelowania zjawiska tzw. udaru cieplnego. Cykl hamowania do zerowej prędkości trwa jedynie 10 ÷ 15 s. W tym czasie na powierzchni roboczej hamulca wydziela się tak duża ilość ciepła, że powstaje udar cieplny skierowany w głąb elementów pary ciernej.

Stanowisko badawcze IL-68 umożliwia odtworzenie zjawisk zachodzących na powierzchni tarcia badanych próbek, a zarazem uzyskiwanie i pomiar szeregu parametrów charakteryzujących warunki pracy hamulca oraz współpracy par ciernych. W naszej ofercie znajdują się również badania odporności cieplnej materiałów na klocki hamulcowe oraz innych par ciernych.

Stanowisko do badań materiałów ciernych IL-68 – specyfikacja stanowiska

 • maksymalna prędkość obrotowa wału napędowego: 9000 rpm;
 • moment bezwładności: od (regulowany) 0,154 do 1,54 kgm² (krok co 0,098 kgm²);
 • maksymalna siła docisku na powierzchnię próbek: 5,88 kN.

Stanowisko do badań materiałów ciernych IL-68 – charakterystyka badawcza

 • zużycie materiałów ciernych;
 • parametry pary ciernej:
  • moment hamowania,
  • siła hamowania,
  • temperatura;
 • odporność cieplna materiałów ciernych.Skip to content