Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania podwozi

Stanowisko do zrzutów młot 3 T z bieżnią

Stanowisko do zrzutów młot 10 T

Analizy

Badania dynamiczne

Badania hamulców i materiałów ciernych

Stanowisko do badań materiałów ciernych IL-68

Uniwersalne stanowisko do badań statycznych

Usługi inżynierskie

Badania statyczne i quasistatyczne

Prasa 40/20 T

Badania funkcjonalne

Jesteśmy wiodącym w Polsce centrum projektowania i testowania podwozi lotniczych. Znaczna część podwozi lotniczych samolotów i śmigłowców produkowanych w polskich fabrykach została zaprojektowana oraz przebadana w naszym laboratorium, które oferuje zestaw kompleksowych usług inżynierskich, takich jak projektowanie, analizy, badania i nadzór nad wykonaniem prototypów. Prowadzimy m.in. badania podwozi, hamulców oraz innych konstrukcji, w zakresie:

 • energochłonności, 
 • wytrzymałości statycznej, 
 • dynamicznej i zmęczeniowej, 
 • charakterystyk dynamicznych, 
 • funkcjonalnych,
 •  odporności na obciążenia udarowe zgodnie z przepisami FAR, EASA, MIL, AP. 

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB-131.

Wśród celów, jakie sobie stawiamy, znajduje się rozwój technologii, proponowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, ich weryfikacja metodami badawczymi, budowa stanowisk badawczych czy nadzór nad realizacją prototypów demonstratorów technologii.

Badania podwozi – zakres badawczy (zgodny z zakresem akredytacji)

 • siła: 0,1 do 400 kN;
 • przemieszczenie: 0,05 do 2400 mm;
 • odkształcenia względne: 10 do 15000 μm/m;
 • prędkość obrotowa: 10 do 20000 obr./min.;
 • przyspieszenie: 0 do 200 m/s²;
 • ciśnienie: 0 do 60 MPa;
 • temperatura: -40°C do +1084°C.

Metody pomiarowe:

 • pomiary elektryczne wielkości fizycznych;
 • pomiary termowizyjne kamerą FLIR SC645 (poza akredytacją);
 • pomiary szybką kamerą Phantom VEO 410L (poza akredytacją).

Badania podwozi – zakres 

Badania podwozi obejmują m. in.:

 • podwozia lotnicze,
 • hamulce,
 • łożyska,
 • materiały cierne,
 • amortyzatory,
 • tłumiki,
 • energochłonność,
 • wytrzymałość statyczna i dynamiczna,
 • zmęczenie,
 • charakterystyki dynamiczne i funkcjonalne,
 • odporność na obciążenia udarowe.
Skip to content