Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Sprzęt pomiarowy
Kontrola wymiaru i kształtu

Przykłady sprzętu pomiarowego:

 • mikrometry do pomiaru średnicy zewnętrznej podczas wykonawstwa i kontroli końcowej;
 • projektor pomiarowy Innovatest IN-PJ 30A do pomiarów bezdotykowych,
  na przykład kontrola próbek HCF podczas szlifowania wzdłużnego oraz po zakończeniu procesu;
 • powiększenie: 20x i 50x.

Sprzęt pomiarowy – wyposażenie

 • projektor ST-360 V Dr. Schneider do pomiarów bezdotykowych. Zakres powiększenia od 10 – 50x.
 • mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ800. Powiększenie w zakresie 10-63x.

Chropowatość powierzchni wyraża nierówności powierzchni ciała stałego wynikające
z charakteru obróbki i wykorzystanego narzędzia, których wielkość zależna jest od rodzaju materiału oraz zastosowanej preparacji.

Sprzęt pomiarowy – możliwości badawcze

Badania chropowatości powierzchni realizujemy za pomocą chropowatościomierza Mitutoyo Surftest SJ-301 o następujących parametrach:

 • jednostka posuwu: oś X: zakres pomiaru: 12,5 mm;
 • prędkość pomiaru: 0,25 0,5 mm/s;
 • zakres detektora: 350 µm;
 • metoda pomiaru: stykowa;
 • siła nacisku: 0,75 mN;
 • końcówka pomiarowa: diamentowa (60⁰/2 µmR);
 • parametry: Ra, Ry, Rz.
Skip to content