Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Silniki tłokowe

Hamownia silnikowa umożliwia dokonanie precyzyjnych pomiarów obrotów i momentu przy dowolnym obciążeniu silnika, stanowiąc jedyne urządzenie bezpośrednio mierzące parametry silnika, w tym rzeczywisty moment obrotowy silnika w funkcji obrotów.

Silniki tłokowe – możliwości badawcze

Stanowisko testowe lotniczych silników tłokowych umożliwia przeprowadzanie prób silnikowych w różnych warunkach pracy, a także określić:

 • godzinowe i jednostkowe zużycie paliwa,
 • wykres przebiegu momentu obrotowego w funkcji prędkości obrotowej dla stanów ustalonych.

Realizujemy badania oraz pomiary silników tłokowych w zakresie podstawowych parametrów silnika wg norm krajowych i międzynarodowych. 

Posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 130, potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Silniki tłokowe – zakres badań

 • pomiary temperatury w zakresie 0-1000°C;
 • pomiary prędkości obrotowej;
 • pomiary momentu obrotowego;
 • pomiary zużycia paliwa;
 • pomiary zużycia powietrza i wydatku spalin;
 • pomiary i rejestracja wielkości szybkozmiennych (ciśnienia wtrysku i spalania);
 • obliczanie parametrów silnikowych;
 • wyznaczanie charakterystyk: 
  • prędkościowej, obciążeniowej, 
  • regulacyjnej, 
  • zewnętrznej, 
  • mocy częściowych, 
  • ogólnej,
  • regulatorowej,
  • biegu luzem;
 • prace badawczo-rozwojowe silników tłokowych o mocy w przedziale od 30 do 400 kW;
 • optymalizacja procesu spalania, dobór układu dolotowego, dobór aparatury wtryskowej oraz turbodoładowania.
Skip to content