Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Metoda wizualna VT

Metoda wizualna, stanowi podstawę do realizacji pozostałych badań nieniszczących, polega na bezpośrednim wykryciu i ocenie nieciągłości występujących na powierzchni egzaminowanego obiektu. 

Badania wizualne możemy podzielić na bezpośrednie, umożliwiające analizę bezpośrednio dostępnych powierzchni okiem nieuzbrojonym lub z wykorzystaniem mikroskopów, oraz pośrednie – optyczne, pozwalające na weryfikację powierzchni bezpośrednio niedostępnych z wykorzystaniem urządzeń takich jak endoskopy, wideoskopy czy boroskopy. 

Niniejsza metoda umożliwia wykrywane dużych nieciągłości powierzchniowych oraz wad kształtu badanego obiektu.

Metoda wizualna – możliwości badawcze

  • wykrywanie defektów powierzchniowych;
  • rodzaje wykrywanych nieciągłości: pęknięcia zmęczeniowe, pęknięcia obróbki cieplnej, uszkodzenia eksploatacyjne, połączenia spawane;
  • endoskopia i boroskopia – wykrywanie wad w miejscu niedostępnym.

Metoda wizualna – wyposażenie:

  • system fiberoskopowy Olympus,
  • system boroskopowy Everest.
Skip to content