Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Metoda ultradźwiękowa UT

Metoda wykorzystuje energię fal dźwiękowych o wysokich częstotliwościach. Wprowadzone do badanego obiektu fale ulegają odbiciu przez nieciągłości materiałowe, ugięciu oraz rozproszeniu na ich krawędziach. Badanie umożliwia wykrywanie wad w całej objętości weryfikowanego materiału – lokalizację nieciągłości wewnętrznych, powierzchniowych, podpowierzchniowych, jak również określanie własności materiałów.

Metoda ultradźwiękowa – możliwości badawcze

 • wykrywanie wad struktury wewnętrznej oraz określanie ich położenia, konfiguracji
  i wielkości, takich jak:
  • pęknięcia, 
  • pęcherze, 
  • wtrącenia 
  • szereg innych nieciągłości w metalowych, 
  • niemetalowych i kompozytowych materiałach, 
  • spoiny;
 • pomiary grubości materiału, 
 • badania miejsc odległych, 
 • niewidocznych powierzchni, 
 • przekrojów, 
 • określanie własności materiału. 

Metoda ultradźwiękowa – wyposażenie

 • defektoskop GE Inspection Technologies Phasor XS z Phased Array,
 • specjalistyczne głowice i wzorce.
Skip to content