Badania nieniszczące

Metoda wizualna VT

Metoda penetracyjna PT

Metoda prądów wirowych ET

Metoda magnetyczno-proszkowa MT

Metoda ultradźwiękowa UT

Metoda rentgenowska

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji badań nieniszczących, umożliwiających ocenę stanu obiektu, niezbędnych celem zapewnienia niezawodności konstrukcji. Ideę badań nieniszczących stanowi wykrywanie i określanie konfiguracji, rozmieszczenia, a także wielkości wad powstałych w procesie produkcyjnym oraz podczas eksploatacji, zarówno w odniesieniu do kompletnych konstrukcji lub ich elementów, jak również na wpół wykończonych produktów. 

Typowymi przykładami wykrywanych defektów są:

 • pęknięcia zmęczeniowe, 
 • korozja, 
 • pęcherze, 
 • wtrącenia, 
 • nieszczelności, 
 • wady spawalnicze. 

Personel wykonujący badania nieniszczące jest kwalifikowany i certyfikowany zgodnie z PN-EN ISO 9712 „Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących”.

Zakres naszej oferty obejmuje następujące metody badań nieniszczących:

 • prądów wirowych (ET),
 • penetracyjna (PT),
 • ultradźwiękowa (UT),
 • magnetyczno-proszkowa (MT)
 • wizualna (VT),
 • rentgenowskiej tomografii komputerowej (RT/CT).

Badania nieniszczące – certyfikaty

 • akredytacja AB 792 – PN-EN ISO/IEC 17025:2018,
 • certyfikaty personelu w zakresie badań nieniszczących.

Opracowujemy metodykę i badania w różnych stadiach procesu produkcyjnego, w warunkach przemysłowych, polowych i laboratoryjnych. Realizujemy badania doraźne i nietypowe nieniszczące diagnostyki stanu, w tym przygotowywanie instrukcji oraz opisów technicznych.