Metoda rentgenowska

Rentgenowska tomografia komputerowa (2D/3D) polega na prześwietlaniu badanego elementu wysokoenergetycznym promieniowaniem jonizującym (X lub gamma), emitowanym przez lampę rentgenowską lub pierwiastek promieniotwórczy. Wykrywanie nieciągłości materiałowych oparte jest na zjawisku zmiany natężenia promieniowania trafiającego do detektora po przejściu przez weryfikowany obiekt. Radiografia stanowi jedną z najbardziej skutecznych metod badań nieniszczących, umożliwiającą wykrywanie
i lokalizowanie niezgodności wewnętrznych w dowolnych materiałach.

Metoda rentgenowska – możliwości badawcze

  • wykrywanie wad struktury wewnętrznej w dowolnych materiałach,
  • badania objętościowe obiektów,
  • wymiarowanie elementów wewnętrznych,
  • badania poprawności montażu,
  • badania spoin. 

Metoda rentgenowska – wyposażenie

Lampa rentgenowska 240 kV/320 W

  • wykrywalność szczegółów: 1 μm,
  • maksymalna rozdzielczość: 2 μm,
  • maksymalna wielkość obiektu (wysokość x średnica) – 410 mm x 300 mm,
  • maksymalna waga obiektu: 10 kg.