Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Metoda prądów wirowych ET

Oparta na zjawisku indukcji elektromagnetycznej polega na indukowaniu prądu w materiale przewodzącym w wyniku działania na materiał zmiennego pola magnetycznego. Analiza wartości zmian pola elektromagnetycznego, amplitudy sygnału wyjściowego lub amplitudy przesunięcia fazowego umożliwia dokonanie oceny stanu egzaminowanego materiału. Badanie pozwala wykrywać nieciągłości powierzchniowe oraz wady podpowierzchniowe, również elementów o dużych wymiarach oraz skomplikowanych kształtach geometrycznych.

Metoda prądów wirowych – możliwości badawcze

  • badania materiałów wykazujących przewodnictwo elektryczne;
  • wykrywanie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych – pęknięć (zmęczeniowych, hartowniczych, szlifierskich), wtrąceń, korozji, pomiar grubości powłok, porównawcze badania strukturalne. 

Metoda prądów wirowych – wyposażenie:

  • defektoskop prądów wirowych GE Inspection Technlogies Phasec 3D wraz zestawami specjalistycznych sond;
  • wzorce wad, przewodności, stopnia skorodowania.
Skip to content