Metoda penetracyjna / PT

Najstarsza metoda badań nieniszczących wykorzystywana zarówno do weryfikacji materiałów metalicznych, jak i niemetali. Badania penetracyjne oparte są na zjawisku włoskowatości – wnikaniu penetranta w bardzo wąskie, również trudno dostępne przestrzenie, także wbrew prawu grawitacji. Bardzo skuteczna i uniwersalna metoda przydatna do wykrywania powierzchniowych wad materiałów.

Metoda penetracyjna – możliwości badawcze

 • badanie nieciągłości powierzchniowych materiałów nieporowatych (metalowych
  i niemetalowych):
  • stali i jej stopów, 
  • metali kolorowych,
  • ceramiki, szkła, 
  • tworzyw sztucznych;
 • rodzaje wykrywanych nieciągłości: 
  • pęknięcia (np. zmęczeniowe, szlifierskie), 
  • porowatość, 
  • rysy, 
  • rozwarstwienia, 
  • zakucia, 
  • zawalcowania, 
  • korozja (punktowa, powierzchniowa), 
  • nieszczelności.

Metoda penetracyjna –  wyposażenie

 • zestawy penetracyjne Magnaflux,
 • oświetlacze UV i światła białego,
 • wzorce,
 • mierniki światła i natężenia promieniowania UV.