Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Metoda magnetyczno-proszkowa MT

Metoda polega na wzbudzaniu pola magnetycznego w badanym obiekcie oraz wykorzystaniu drobnoziarnistego, ferromagnetycznego proszku w celu detekcji magnetycznych pól rozproszenia, powstających na powierzchni egzaminowanego elementu, w miejscach występowania powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości materiałowych.

Metoda magnetyczno-proszkowa – możliwości badawcze

  • wykrywanie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych (wtrącenia, pory, pęcherze) wszystkich materiałów ferromagnetycznych;
  • podstawowe wykrywanie wady powierzchniowej, cieplnej i mechanicznej – pęknięcia szlifierskie, hartownicze itp.

Metoda magnetyczno-proszkowa – wyposażenie

  • defektoskopy jarzmowe Magnaflux, Parker;
  • zawiesiny fluorescencyjne i czarne Magnaflux;
  • oświetlacze UV i światła białego;
  • wskaźniki magnetyczne;
  • wzorce.
Skip to content