Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania zmęczeniowe

Długotrwałe działanie zmiennych obciążeń powoduje, że elementy konstrukcyjne ulegają zniszczeniu przy naprężeniach znacznie niższych od wytrzymałości doraźnej zastosowanego materiału, stąd dla obiektów poddawanych warunkom zmienności obciążenia w czasie przeprowadzane są badania wytrzymałości zmęczeniowej. 

Testy umożliwiają dokonanie oceny zachowania konstrukcji/elementu konstrukcji zarówno przy obciążeniach ekstremalnych, jak i zbliżonych do stosowanych w trakcie eksploatacji.

Badania zmęczeniowe – możliwości badawcze

W ramach naszej oferty, realizujemy:

  • próby zmęczeniowe kompletnych konstrukcji i ich elementów, 
  • wysokocyklowe rezonansowe badania zmęczeniowe, 
  • badania odporności na drgania, 
  • analizy częstotliwości drgań własnych elementów konstrukcji. 

Wykonujemy testy wg indywidualnych zamówień Klientów, łącznie z przygotowaniem projektu oraz budową stanowiska badawczego.

Skip to content