Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania właściwości drganiowych

Cechą jakościową właściwości dynamicznych konstrukcji, będących funkcją jej sztywności, masy i tłumienia, są rezonanse, których doświadczalne egzaminowanie stanowi cel badań rezonansowych. Realizacja prób rezonansowych umożliwia identyfikację postaci drgań konstrukcji poprzez odpowiednie ich wzbudzanie oraz pomiar odpowiedzi.

Badania właściwości drganiowych – możliwości badawcze

Realizujemy badania drgań oraz próby rezonansowe nie tylko konstrukcji i urządzeń z branży lotniczej, ale również z innych dziedzin techniki, takich jak:

 • motoryzacja, 
 • energetyka, 
 • kolejnictwo, 
 • branża kosmiczna. 

Pomiarów dokonujemy za pomocą wielokanałowego systemu akwizycji danych, z użyciem czujników przyspieszeń. Badania wykonywane są w warunkach pracy urządzenia lub po wzbudzeniu drgań obiektu siłą sinusoidalnie zmienną, siłą o przebiegu losowym lub impulsem siły.

Badamy zarówno małe elementy, w tym między innymi łopatki sprężarek osiowych, jak i duże obiekty, na przykład lądowiska wyniesione, w przypadku których analizowane są właściwości dynamiczne konstrukcji, a także oddziaływanie lądujących śmigłowców na budynek, jego wyposażenie oraz przebywających w nim ludzi.

Badania właściwości drganiowych – zakres usług

 • pomiary i analiza drgań:
  • pomiary drgań w locie;
  • pomiary drgań na pojazdach, obiektach pływających;
  • laboratoryjne pomiary drgań;
  • pomiary drgań konstrukcji budowlanych;
  • pomiary drgań maszyn roboczych, urządzeń wirnikowych, instalacji;
  • analiza drgań;
  • analiza wibroakustyczna;
  • wibroizolacja maszyn i urządzeń;
  • diagnostyka wibroakustyczna;
 • badania rezonansowe konstrukcji – pomiar parametrów modalnych: 
  • częstotliwość, 
  • masa uogólniona, 
  • tłumienie, 
  • postać drgań własnych;
 • badania odpowiedzi obiektu na wzbudzenie impulsem siły;
 • badania odpowiedzi obiektu na wzbudzenie sygnałem losowym (szumem);
 • badania drgań obiektu na stole wibracyjnym;
 • obliczenia i weryfikacja właściwości drganiowych konstrukcji.

Badania właściwości drganiowych – wyposażenie

 • National Instruments PXI-1036 DC + PXI-4472B:
 • ciągła rejestracja pomiaru z 24 kanałów przez czas od kilku do kilkunastu godzin (w zależności od częstotliwości próbkowania),
 • zakres pomiarowy częstotliwości od ~0,5 Hz do 10 kHz,
 • zakres amplitud mierzonych przyśpieszeń +/- 50 g,
 • zakres temperatur od 0 C do +50 C,
 • zasilacz prądu zmiennego 230 V i prądu stałego 10 – 32 V;
 • wielokanałowe analizatory i rejestratory (łącznie do 256 kanałów, próbkowanie do 204 kHz);
 • wibrometr laserowy Polytec PSV 500 3D (bezdotykowy pomiar drgań);
 • czujniki przyspieszeń (masa: 0,3–210 g; zakres częstotliwości: od 0,5 Hz do 40 000 Hz; zakres mierzonych przyspieszeń: 0,001 g do 1000 g);
 • młotki modalne (od 4,8 g: 222 N, do 5,5 kg: 22 kN);
 • wzbudniki elektrodynamiczne (maksymalna siła: 1600 N).

 

Skip to content