Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania wibroakustyczne

Badania właściwości aeroelastycznych statków powietrznych

Badania właściwości drganiowych

Badania akustyczne

Diagnostyka wibroakustyczna obejmuje m.in.:

 • badania drgań,
 • badania akustyczne,
 • pomiary innych wielkości i parametrów charakteryzujących właściwości dynamiczne i umożliwiających diagnozowanie stanu statku powietrznego, maszyny, urządzenia, pojazdu w warunkach ich eksploatacji.

Na podstawie wyników prób rezonansowych prowadzimy analizy numeryczne z zakresu aeroelastyczności, pozwalające wyznaczyć prędkości i postaci flatteru, zgodniez wymaganiami przepisów lotniczych.

Mobilne laboratorium wibroakustyczne

Realizujemy badania drgań, badania akustyczne, badania flatterowe oraz pomiary innych wielkości i parametrów charakteryzujących pracę, umożliwiających diagnozowanie stanu maszyny, urządzenia, pojazdu czy statku powietrznego w warunkach eksploatacji. Mobilność wszelkich elementów wyposażenia laboratorium umożliwia przeprowadzenie analiz w miejscu uzgodnionym z Klientem.

Diagnostyka wibroakustyczne – wyposażenie

 • wielokanałowe analizatory/rejestratory SCADAS:
  • SCADAS LAB – 128 kanałów pomiarowych (wkładki V8),
  • SCADAS MOBILE – 64 kanały pomiarowe (wkładki V8E),
  • SCADAS MOBILE – 64 kanały pomiarowe (wkładki VB8E – tensometryczne),
  • SCADAS MOBILE – 16 kanałów pomiarowych (wkładki V8);
 • czujniki przyspieszeń:
  • 1-osiowe i 3-osiowe,
  • różne rozmiary:
   • od 8,6 mm (miniaturowe) do 56 mm (sejsmiczne),
   • od 0,3 grama do 210 gramów;
  • różne zakresy pomiarowe:
   • częstotliwości od 0,5 Hz do 40 000 Hz,
   • przyspieszenia od 8·10-6 g do 1000 g;
  • łącznie ponad 300 sztuk różnego typu czujników przyspieszeń;
 • młotki modalne:
  • PCB 086D50 (masa 5,5 kg, zakres 22 kN),
  • PCB 086D20 (masa 1,1 kg, zakres 22 kN),
  • PCB 086C03 (masa 0,16 kg, zakres 2,2 kN),
  • PCB 086C01 (masa 0,1 kg, zakres 444 N),
  • PCB 086D80 (masa 4,8 g, zakres 222 N);
 • wzbudniki elektrodynamiczne:
  • EDSW-200 (2000 N) – 2 szt.,
  • PRODERA 20JE20/C (200 N) – 8 szt.,
  • PRODERA EX303C (50 N) – 6 szt.,
  • TMS 2100E11 (440 N) – 1 szt.,
  • LD 100 (8,8 N) – 2 szt.;
 • wibrometr laserowy:
  • Polytec PSV 500 3D – bezstykowy pomiar drgań;
 • akustyka:
  • kamera akustyczna,
  • mikrofony,
  • sonda natężeniowa,
  • analizator dźwięku i drgań.

Badania wibroakustyczne – oprogramowanie

 • próby rezonansowe/badania drgań:
  • LMS Test.Lab:
   • MIMO Sweep & Stepped Sine Testing,
   • MIMO Normal Modes Testing,
   • Impact Testing,
   • Operational Modal Analysis;
 • akustyka:
  • LMS Test.Lab:
   • HD Acoustic Camera,
   • Sound Intensity Testing,
   • Sound Intensity Analysis;
 • rejestracja sygnałów w czasie:
  • LMS Test.Xpress.
Skip to content