Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania udarnościowe

Badania udarności są próbami charakteryzującymi odporność materiału na pękanie przy obciążeniu  dynamicznym. Wykonywane w celu określenia wpływu prędkości obciążenia i odkształcenia na właściwości mechaniczne materiałów, definiują cechy niemożliwe do określenia za pomocą prób statycznych.

Badania udarności – możliwości badawcze

Do realizacji badań udarności wykorzystuje się urządzenia umożliwiające przyłożenie dużej siły w krótkim czasie, tzw. młoty udarnościowe. Oprócz standardowego młota Charpy’ego, dysponujemy również jego wersją zinstrumentalizowaną, dzięki której możliwe jest określenie nie tylko pracy uderzeniowej, będącej miernikiem odporności materiału
na pękanie, ale także wyznaczenie charakterystyki siły niszczącej w funkcji czasu.

Posiadamy specjalne komory sterowane cyfrowo, przeznaczone do wykonywania badań na próbkach o obniżonej, bądź podwyższonej temperaturze – komorę chłodniczą (próbki schładzane do temperatury -180°C) oraz komorę grzewczą (badania do temperatury 300°C).

Testom poddajemy zarówno materiały metaliczne, jak i kompozytowe.

Rodzaj badania

Wymiary badanych próbek

Zakres obciążeń

Temperatura badania

Wyposażenie badawcze

udarność

10x10x55 mm
7,5x10x55 mm
5x10x55 mm

energia wahadła do 450 J

od -180°C do 300°C

młot udarnościowy Charpy’ego Proeti 300 J,

instrumentowany młot udarnościowy Charpy’ego Lab Test CHK 450 J-I

odporność na uderzenia
ASTM D7136

 

zakres energii od 0,59 J
do 1,8 kJ
prędkość uderzenia
0,77 – 24 m/s

wysokość zrzutu
0,03 – 29,4 m

 

Instron CEAST 9350 DropTowerSkip to content