Badania wytrzymałościowe

Badania statyczne

Próby pełzania

Badania udarnościowe

Pomiary twardości

Badania zmęczeniowe
niskocyklowe i wysokocyklowe

Dysponujemy ogromnym potencjałem w zakresie wykonywania materiałowych badań wytrzymałościowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych, uniwersalnych zestawów maszyn serwohydraulicznych osiowych zmęczeniowych renomowanych marek MTS
i INSTRON, pełzarek, młotów udarnościowych oraz twardościomierzy.

Realizujemy badania materiałów:

 • metalicznych,
 • kompozytowych,
 • wykonanych z tworzyw sztucznych.

Badania wytrzymałościowe – certyfikaty:

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AB 792, otrzymaną jako potwierdzenie zgodności prowadzonych prac z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025
w zakresie:

 • wysoko i niskocyklowe badań zmęczeniowych (HCF i LCF);
 • statycznych prób rozciągania w temperaturze pokojowej i temperaturach podwyższonych oraz prób pełzania;
 • badań nieniszczących:
  • wizualnych,
  • penetracyjnych,
  • magnetyczno-proszkowych,
  • ultradźwiękowych,
  • prądami wirowymi;
 • strukturalnych.

Uzyskaliśmy certyfikaty testów mechanicznych Pratt & Whitney w przedmiocie realizacji prób:

 • pełzania,
 • wysokocyklowych,
 • niskocyklowych badań zmęczeniowych.

Spełniamy wymagania systemu jakości ACE na poziomie „Silver” oraz normy ISO 9001.