Badania statyczne

Statyczne próby rozciągania, ściskania, ścinania oraz zginania należą do jednych z podstawowych badań wytrzymałościowych stosowanych w celu określenia właściwości mechanicznych materiałów. Charakterystyka naprężenie-odkształcenie czy wykres zginania umożliwiają wyznaczenie takich parametrów, jak na przykład moduł Younga, granica plastyczności, wytrzymałość doraźna oraz wydłużenie.

Badania statyczne – możliwości badawcze

Realizujemy statyczne próby wytrzymałościowe (rozciągania, ściskania, zginania) materiałów metalicznych z wykorzystaniem próbek według norm ASTM lub innych standardów.

Wykonujemy kompleksowe badania materiałów kompozytowych, w tym przeznaczonych dla struktur lotniczych. Testy realizowane są przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej zgodnie z międzynarodowymi normami. Posiadamy akredytację PCA oraz NADCAP w zakresie badań materiałów niemetalowych.

Próby przeprowadzamy w temperaturze od -130°C do 315°C, przy maksymalnym obciążeniu do 250 kN.

Realizujemy badania:

  • właściwości materiałowych,
  • laminatów,
  • połączeń sworzniowych,
  • klejów,
  • wypełniaczy oraz struktur przekładkowych.