Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania statyczne i quasistatyczne

Wytrzymałościowe badania statyczne umożliwiają określanie zachowania elementów konstrukcyjnych bądź samych konstrukcji. Obiekty badań poddawane są oddziaływaniu obciążenia jednostajnie narastającego do określonej wartości, osiągnięcia założonej deformacji lub zniszczenia. Rejestrowane zmiany siły, momentu oraz przemieszczenia
w czasie, wraz z uwzględnieniem wymiarów geometrycznych badanych obiektów, pozwalają na wyznaczenie wartości naprężeń i odkształceń.

Wytrzymałościowe badania statyczne – możliwości badawcze

Realizujemy statyczne oraz quasi-statyczne próby wytrzymałościowe kompletnych konstrukcji i ich elementów, w tym obiektów osiowosymetrycznych (jednoczesne rozciąganie i skręcanie), jak również badania sztywności konstrukcji.

Wykonujemy badania konstrukcji wg indywidualnych zamówień Klientów, łącznie
z przygotowaniem projektu oraz budową stanowiska badawczego.

Statyczne i quasi-statyczne próby wytrzymałościowe – wyposażenie:

Maszyna wytrzymałościowa Schenck-Pegasus

  • siła osiowa: do 1350 kN;
  • moment skręcający: do 452 kNm;
  • długość próbki: do 3,6 m;
  • średnica próbki: do 1200 mm;
  • kąt skręcenia: ± 15°;
  • przemieszczenie osiowe: ±50 mm;
  • częstotliwość: do 1 Hz;
  • maksymalna temperatura próbki: 980°C.
Skip to content