Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania statyczne i quasistatyczne

Są to badania, w których obciążenia zadawane są w sposób statyczny lub z niewielkimi prędkościami tak aby odwzorować rzeczywiste obciążenia badanego obiektu.

Badania  statyczne i quasistatyczne– możliwości badawcze

Realizujemy próby  statyczne i quasistatyczne kompletnych konstrukcji i ich elementów. Wykonujemy badania konstrukcji wg indywidualnych zamówień Klientów, łącznie z przygotowaniem projektu oraz budową stanowiska badawczego.

Badania  statyczne i quasistatyczne– wyposażenie


STANOWISKO DO ZRZUTÓW MŁOT 3 T Z BIEŻNIĄ

Młot przeznaczony jest do badania amortyzacji podwozi lotniczych w warunkach zbliżonych do warunków  lądowania oraz kołowania, badania drgań „shimmy” podwozi, jak również testowania hamulców, kół i ogumienia. Stanowisko umożliwia zadawanie obciążeń dynamicznych w postaci przejazdu  przez przeszkodę.

Specyfikacja stanowiska:

 • maksymalna masa obiektu wraz z elementami montażowymi: 3 T (możliwość rozszerzenia do 6,5 T w przypadku badań kół);
 • maksymalna siła pionowa przy zrzucie: 118 kN;
 • prędkość maksymalna obrotowa bieżni: 800 rpm;
 • prędkość maksymalna obwodowa bieżni: 58,6 m/s;
 • średnica/szerokość bieżni: 1400 mm/530 mm;
 • momenty bezwładności bieżni (regulowane):
  • I1 = 294 kgm²,
  • I2 = 550 kgm²,
  • I3 = 588 kgm²,
  • I4 = 843 kgm².

Charakterystyka badawcza:

 • testy dynamiczne (zrzuty),
 • testy „shimmy”,
 • najazd na przeszkodę,
 • badania hamulców,
 • toczenie kół.

STANOWISKO DO ZRZUTÓW MŁOT 10 T

Młot 10 T przeznaczony jest do badania amortyzacji podwozi lotniczych w warunkach zbliżonych do warunków lądowania. Możliwe jest także przeprowadzenie prób udarowych, na przykład tłumików czy amortyzatorów, jak również prób określających zdolność pochłaniania energii (crash).

Specyfikacja stanowiska:

 • maksymalna masa obiektu wraz z elementami montażowymi: 10 T;
 • maksymalne siły przy zrzucie:
  • siła pionowa 392 kN,
  • siła pozioma 196 kN,
  • siła boczna 157 kN;
 • maksymalne ciśnienie odboju (odciążenie): 3 MPa;
 • maksymalna prędkość rozkręcania koła: 111 m/s;
 • maksymalna prędkość opadania: do 8 m/s – zależna od wysokości badanego obiektu.

Charakterystyka badawcza:

 • testy dynamiczne (zrzuty),
 • testy statyczne kół,
 • testy funkcjonalne.

UNIWERSALNE STANOWISKO DO BADAŃ STATYCZNYCH

Stanowisko przeznaczone jest do realizacji badań statycznych, wytrzymałościowych oraz funkcjonalnych elementów konstrukcji oraz całych zespołów. Modułowość zastosowanego osprzętu technologicznego umożliwia wykorzystanie stanowiska jako uniwersalnej platformy montażowej.

Specyfikacja stanowiska:

 • wymiary platformy 6,6 x 2,4 m;
 • maksymalne siły wymuszające ściskające: 20 T – 5 linii;
 • maksymalne siły wymuszające rozciągające: 20 T – 5 linii.

Charakterystyka badawcza:

 • badania statyczne,
 • badania funkcjonalne,
 • modułowa platforma badawczo-montażowa zapewniająca elastyczność badań.

STANOWISKO DO BADAŃ MATERIAŁÓW CIERNYCH IL-68

Modelowanie zjawisk fizycznych, jakie zachodzą w hamulcach w momencie hamowania maszyny (pojazdu, samolotu), a w szczególności do modelowania zjawiska tzw. udaru cieplnego. Cykl hamowania do zerowej prędkości trwa jedynie 10 ÷ 15 s. W tym czasie na powierzchni roboczej hamulca wydziela się tak duża ilość ciepła, że powstaje udar cieplny skierowany w głąb elementów pary ciernej.

Stanowisko badawcze IL-68 umożliwia odtworzenie zjawisk zachodzących na powierzchni tarcia badanych próbek, a zarazem uzyskiwanie i pomiar szeregu parametrów charakteryzujących warunki pracy hamulca oraz współpracy par ciernych. W naszej ofercie znajdują się również badania odporności cieplnej materiałów na klocki hamulcowe oraz innych par ciernych.

Specyfikacja stanowiska:

 • maksymalna prędkość obrotowa wału napędowego: 9000 rpm;
 • moment bezwładności: od (regulowany) 0,154 do 1,54 kgm² (krok co 0,098 kgm²);
 • maksymalna siła docisku na powierzchnię próbek: 5,88 kN.

Charakterystyka badawcza:

 • zużycie materiałów ciernych;
 • parametry pary ciernej:
  • moment hamowania,
  • siła hamowania,
  • temperatura;
 • odporność cieplna materiałów ciernych.

PRASA 40/20 T

Prasa przeznaczona jest do badania podwozi oraz ich zespołów, tj. kół i amortyzatorów, w zakresie prób  statycznych i wolnozmiennych. Umożliwia określenie charakterystyk siła-przemieszczenie w dwuosiowych stanach obciążeń. Sposób zabudowy obiektów na stanowisku pozwala na  wykonanie tego rodzaju prób również na innych, nielotniczych, obiektach.

Specyfikacja stanowiska:

 • maksymalna siła pionowa: 392 kN,
 • maksymalna siła pozioma: 196 kN,
 • przemieszczenie w pionie: 400 mm,
 • maksymalna prędkość pionowa: 300 mm/min,
 • maksymalna prędkość pozioma: 300 mm/min,
 • wymiary stolika: 800 x 760 mm,
 • odległość pomiędzy stolikiem a suwakiem: 190 do 2000 mm,
 • praca w trybie utrzymania siły, przemieszczenia (ciągły lub skokowy),
 • możliwość zapisu przemieszczenia i sił (oraz do 8 zewnętrznych sygnałów analogowych).

Charakterystyka badawcza:

 • testy statyczne,
 • charakterystyki siła-przemieszczenie,
 • charakterystyki:
  • amortyzatorów,
  • tłumików,
  • materiałowe,
 • testy statyczne kół.
Skip to content