Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania kwalifikacyjne materiałów kompozytowych

Posiadamy wysoki potencjał w zakresie badań materiałów kompozytowych – realizujemy kompleksowe badania materiałów kompozytowych, również przeznaczonych dla struktur lotniczych. Badania wykonywane są przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej zgodnie z międzynarodowymi normami. Dysponujemy akredytacją PCA oraz NADCAP w zakresie badań materiałów niemetalowych.

Oferujemy następujące usługi:

 • badania kwalifikacyjne materiałów kompozytowych;
 • ocenę tolerancji uszkodzeń na poziomie elementów;
 • testy statyczne i zmęczeniowe, maksymalne obciążenie do 250 kN;
 • badania w temperaturze od -130°C do 315°C;
 • cyfrową korelację obrazu, zastosowanie tensometrów i ekstensometrów;
 • badania przy użyciu ustandaryzowanego oprzyrządowania oraz projektowane i wytwarzanie przyrządów badawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów;
 • badanie odporności na uderzenia, symulowany zakres energii od 0,59 J do 1800 J;
 • analizę termiczną materiałów kompozytowych DMA, DSC, TGA, FTIR;
 • przygotowywanie próbek – cięcie, szlifowanie, wiercenie, klejenie, kondycjonowanie.

Badania właściwości materiałowych:

 • rozciąganie,
 • ściskanie,
 • ścinanie,
 • ścinanie międzywarstwowe,
 • trójpunktowe zginanie,
 • pękanie.

Badania laminatów:

 • rozciąganie próbki z otworem,
 • ściskanie próbki z otworem,
 • ściskanie po uderzeniu.

Badania połączeń sworzniowych:

 • rozciąganie,
 •  wyrywanie.

Badania klejów:

 • ścinanie,
 • odrywanie.

Badania wypełniaczy oraz struktur przekładkowych:

 • ściskanie,
 • ścinanie wypełniacza,
 • rozrywanie przekładki,
 • zginanie belki.

Badania udarności:

 • udarność,
 • odporność na uderzenia.

Badania fizykochemiczne:

 • analiza termiczna materiałów kompozytowych:
  • DMA,
  • DSC,
  • TGA,
  • FTIR;
 • wyznaczanie temperatury zeszklenia wg norm:
  • ASTM E1640,
  • ASTM D7028;
 • entalpia topnienia i krystalizacja polimerów wg normy ASTM D3418;
 • badanie rozszerzalności termicznej wg normy ASTM E228;
 • analiza termograwimetryczna wg normy ASTM E1131;
 • badanie nieutwardzonego preimpregnatu (czas żelowania, przepływ żywicy, zawartość żywicy);
 • badanie zawartość włókien wg normy ASTM D3171.

Wyposażenie:

 • dynamiczny analizator termomechaniczny Perkin Elmer DMA 8000:
  • wyznaczanie temperatury zeszklenia,
  • zakres temperatur: -180°C ÷ 400°C,
  • możliwość realizacji pomiarów właściwości mechanicznych i lepkosprężystych;
 • skaningowa kalorymetria różnicowa DSC:
  • analiza przemian fazowych;
  • wyznaczanie ciepła właściwego;
  • temperatury zeszklenia;
  • topnienia;
  • krystalizacji;
  • badanie procesów sieciowania żywic;
  • przedmioty badania stanowią:
   • tworzywa sztuczne,
   • kompozyty,
   • żywice,
   • związki organiczne i nieorganiczne,
   • minerały czy próbki pochodzenia naturalnego.
 • analiza termograwimetryczna TGA:
  • identyfikacja badanego materiału,
  • analiza jego składu,
  • określanie zawartości napełniacza oraz innych dodatków,
  • określanie stabilności termicznej takich materiałów jak:
   • tworzywa sztuczne,
   • kompozyty,
   • związki organiczne i nieorganiczne,
   • minerały
   • próbki pochodzenia naturalnego;
 • spektrofotometria FTIR:
  • określanie składu chemicznego badanego materiału;
 • dylatometr Anter UNITHERMTM 1000:
  • badanie rozszerzalności termicznej,
  • zakres temperatur: -196°C ÷ 1100°C.

Badania nieniszczące i procesy kontroli jakości

Wszelkie prace technologiczne poddajemy kontroli jakości. Proces ten obejmuje weryfikację dokumentacji i materiałów, nadzór nad cyklem wytwarzania oraz inspekcję wyrobu. Zakres kontroli jakości dostosowywany jest każdorazowo do specyfiki prowadzonych prac.

Zakres oferowanych przez nas usług:

 • ultradźwiękowe badania struktur kompozytowych techniką phased array (C-scan), konwencjonalną;
 • niskoczęstotliwościowe badania struktur kompozytowych techniką bond testing (C-scan), tap testing (woodpecker, młoteczek);
 • termograficzne badania struktur kompozytowych (aktywna termografia);
 • kontrola wizualna struktur kompozytowych;
 • mikroskopowy pomiar porowatości;
 • kompleksowe opracowanie metodyk badań nieniszczących struktur kompozytowych;
 • projektowanie płyt kalibracyjnych;
 • wykrywanie wad typu delaminacje, pęknięcia, porowatość, ciała obce.

Wyposażenie:

 • Olympus OmniScan MX flaw detector:
  • wykrywanie wad w próbkach z kompozytu monolitycznego,
  • jednostka główna wraz z dwoma modułami badawczymi Phased Array 128:32 I UT 2C;
 • Olympus BondMaster:
  • wykrywanie wad w strukturach przekładkowych,
  • metoda Pitch-catch,
  • metoda rezonansowa
  • metoda impedancji akustycznej;
 • ploter CNC KIMLA BPF2070 – obszar roboczy: 7x2x0,5 m;
 • piec przeznaczony do utwardzania i dotwardzania struktur kompozytowych, wymiary:
  • 10×2,4×2 m,
  • maksymalna temperatura eksploatacji 200°C;
 • precyzyjny piec do utwardzania elementów próbnych;
 • komora klimatyczna:
  • pojemność: 280 l,
  • wymiary: 720×690×560 mm,
  • zakres temperatur: od -75°C do 180°C,
  • zakres temperatur uwzględniając wilgoć: od 10°C do 95°C,
  • zakres wilgotności względnej: od 10% do 98%;
 • frezarka uniwersalna:
  • obszar roboczy: 1320×320 mm,
  • odczyt położenia w 3 osiach,
  • posuw: 20 – 360 mm/min,
  • prędkość obrotowa: 58 – 1800 obr/min;
 • szlifierka do płaszczyzn:
  • obszar roboczy: 250×600 mm,
  • max długość szlifowania: 600 mm,
  • posuw minimalny: 0,001,
  • posuw maksymalny: 0,06,
  • prędkość wrzeciona: 2900 obr/min.
Skip to content