Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania dyfrakcyjne

Dyfraktometr rentgenowski Empyrean Panalytical

Dyfraktometr przenośny XSTRESS 3000 g2r
STRESSTECH

Elektropolerowanie

Walidacja i próbki odniesienia

Analiza składu chemicznego EDX

Analiza termiczna

Badania chropowatości powierzchni

Dysponujemy infrastrukturą badawczą wykorzystującą zjawisko dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego do pomiaru naprężeń, tekstury oraz składu fazowego materiału. 

Pomiary wykonywane są zarówno w odniesieniu do próbek o zadanych parametrach, jak i realnych elementów konstrukcji, takich jak:

  • zawory silników, 
  • łopatki turbin, 
  • koła zębate, 
  • inne elementy wyprodukowane tradycyjnymi metodami oraz metodami addytywnymi. 

Bogate wyposażenie laboratorium umożliwia realizację pomiarów dla skomplikowanych geometrii oraz złożonych zagadnień.Skip to content