Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania akustyczne

Akustyka obejmuje zagadnienia związane z powstawaniem, propagacją oraz oddziaływaniem fal akustycznych. Pomiary akustyczne umożliwiają określanie źródeł dźwięku czy jego natężenie.

Badania akustyczne – możliwości badawcze

W ramach realizowanych przez nas pomiarów z zakresu akustyki wykorzystujemy przede wszystkim metodę lokalizacji źródeł dźwięku za pomocą tzw. kamery akustycznej. Zakres oferty badań akustycznych obejmuje ponadto metodę wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku wg norm ISO 9614-1 oraz ISO 9614-2, a także wyznaczanie poziomów dźwięku i zawodowej ekspozycji na hałas
w środowisku pracy przez pomiar poziomu ciśnienia akustycznego wg normy PN-EN ISO 9612.

Badania akustyczne – zakres

  • lokalizacja źródeł dźwięku,
  • wyznaczanie poziomu mocy akustycznej,
  • pomiary natężenia dźwięku,
  • pomiary poziomu ciśnienia akustycznego.

Badania akustyczne – wyposażenie

  • kamera akustyczna MicrodB HDCamV2 (36 mikrofonów),
  • sonda natężeniowa G.R.A.S. 50AI-L,
  • mikrofon powierzchniowy G.R.A.S. 40LS (grubość 2,5 mm);
  • mikrofony pola swobodnego 1” PCB 377 B02,
  • przenośny analizator dźwięku i drgań SVAN 912AE.
Skip to content