Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Analizy

Podstawowy zakres oferowanych przez nas analiz:

 • obciążenia statyczne i dynamiczne elementów podwozi lotniczych oraz innych konstrukcji;
 • analizy drgań typu „shimmy”;
 • analizy sztywnościowo-wytrzymałościowe, podatności elementów składowych lub całych podwozi lotniczych oraz innych konstrukcji (w tym kompozytowych);
 • optymalizacja i integracja elementów podwozia lotniczego oraz innych konstrukcji, układu hamulcowego, amortyzatorów;
 • zjawiska towarzyszące procesowi hamowania (dynamika, zjawiska cieplne, drgania);
 • ocena trwałości elementów podwozi lotniczych oraz innych konstrukcji metodami analitycznymi i doświadczalnymi;
 • analizy numeryczne energochłonności materiałów;
 • projektowanie i analizy energochłonnych struktur siatkowych (lattice structures) wykonywanych metodami przyrostowymi (druk 3D);
 • symulacje numeryczne badań zrzutowych podwozi;

Analizy wykonujemy przy użyciu pakietów:

 • MSC NASTRAN/PATRAN,
 • FEMAP/NASTRAN,
 • HYPER WORKS,
 • analizy dynamiczne przy użyciu LS-DYNA.
Skip to content