Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Analizy zjawisk szybkozmiennych

Rejestracja zmian następujących w bardzo szybkim tempie, wraz z zobrazowaniem dynamicznych procesów zachodzących w obszarze najważniejszych właściwości obserwowanego obiektu czy zjawiska, możliwa jest za pomocą odpowiednio przystosowanych do tego rodzaju zadań kamer. Obserwacja zjawisk szybkozmiennych umożliwia dokonanie pomiaru podstawowych parametrów fizycznych, które następnie, poprzez odpowiednie czujniki pomiarowe, przetwarzane są na wielkości elektryczne.

Idealnym narzędziem do analizy zjawisk szybkozmiennych metodą elementów skończonych jest LS Dyna – solver znajdujący szerokie zastosowanie w analizie problemów wysoko nieliniowych i krótko trwających np. zderzenia, wybuchy, obróbka plastyczna, niezastąpiony w przypadku, gdy testy niszczące odgrywają istotną rolę w procesie walidacji.

Analizy zjawisk szybkozmiennych – możliwości badawcze

Realizujemy analizy odporności struktur (konstrukcje lotnicze, szyby i inne) z materiałów jednorodnych i kompozytowych na uderzenia przez obiekty obce z zastosowaniem programu LS-DYNA, w tym symulacje zderzeń z ptakami.

Skip to content