Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Analizy numeryczne i symulacyjne

Obliczenia wytrzymałościowo-sztywnościowe

Analizy zjawisk szybkozmiennych

Analizy przepływów

Jesteśmy wiodącym w Polsce centrum prowadzącym prace projektowe i analizy z wykorzystaniem metod i technik obliczeniowych (CFD). Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów z zakresu aerodynamiki numerycznej oraz projektowania i optymalizacji konstrukcji lotniczych. W pracach badawczych i projektowych wykorzystujemy zarówno oprogramowanie własne, jak i komercyjne. 

Wykonujemy analizy obejmujące zagadnienia takie jak: 

 • optymalizacja wytrzymałościowo-masowa, 
 • zużycie zmęczeniowe, 
 • kontakt, 
 • tarcie, 
 • wymiana ciepła, 
 • przepływy, 
 • drgania.

Analizy numeryczne i symulacyjne – projektowanie i optymalizacja

Podstawowe narzędzia do projektowania i optymalizacji, opracowane i zaimplementowane wewnętrznie:

 • metodyka parametryzacji obiektów pod kątem projektowania i optymalizacji ich własności aerodynamicznych,
 • metodyka wielokryterialnego i multidyscyplinarnego projektowania i optymalizacji bazująca na algorytmach genetycznych oraz metamodelach,
 • metodyka projektowania eksperymentu.

Podstawowy zakres działalności:

 • budowa modeli parametrycznych obiektów do badań i optymalizacji (profil, skrzydło, kanał dolotowy silnika, dysza wylotowa silnika, itp.),
 • projektowanie profili lotniczych,
 • wielokryterialne i multidyscyplinarne projektowanie samolotów oraz jego elementów,
 • aerodynamiczne projektowanie kanałów przepływowych,
 • aerodynamiczne projektowanie wirnika nośnego śmigłowca,
 • projektowanie śmigieł, wirników elektrowni wiatrowych, itp.

Analizy numeryczne  w praktyce

Analiz dokonujemy przy wykorzystaniu pakietów MSC NASTRAN/PATRAN, FEMAP/NASTRAN, i HYPER WORKS, analiz dynamicznych za pomocą LS-DYNA.

Podstawowy zakres działalności:

 • obciążenia statyczne i dynamiczne elementów podwozi lotniczych oraz innych konstrukcji;
 • analizy wytrzymałościowe:
  • części lotniczych, 
  • maszyn, 
  • pojazdów;
 • analizy drgań typu shimmy;
 • analizy sztywnościowo-wytrzymałościowe, podatności elementów składowych lub całych podwozi lotniczych oraz innych konstrukcji (w tym kompozytowych);
 • optymalizacja i integracja elementów podwozia lotniczego oraz innych konstrukcji, układu hamulcowego, amortyzatorów;
 • zjawiska towarzyszące procesowi hamowania (dynamika, zjawiska cieplne, drgania);
 • ocena trwałości elementów podwozi lotniczych oraz innych konstrukcji metodami analitycznymi i doświadczalnymi;
 • analizy numeryczne energochłonności materiałów;
 • projektowanie i analizy energochłonnych struktur siatkowych (lattice structures) wykonywanych metodami przyrostowymi (druk 3D);
 • symulacje numeryczne badań zrzutowych podwozi.

Analizy przepływów

Do obliczeniowej symulacji przepływów wykorzystujemy zarówno oprogramowanie własne, akademickie, jak i komercyjne.

Podstawowy zakres działalności:

 • symulacje opływu samolotu i jego elementów;
 • symulacje opływu śmigłowca i jego elementów oraz interferencji z otoczeniem;
 • przepływy niestacjonarne ze zmienną w czasie geometrią obszaru przepływu;
 • symulacje w pełni trójwymiarowego opływu pracującego wirnika nośnego śmigłowca (w locie postępowym i w zawisie) bazujące na rozwiązaniu URANS;
 • modelowanie wzajemnych oddziaływań ośrodka i struktury łopat wirnika (wahania
  i odkształcenia łopat);
 • symulacje przepływów w kanałach (np. w kanałach dolotowych silników lotniczych).

Podstawowe narzędzia do projektowania i optymalizacji, to opracowane
i zaimplementowane przez nas następujące metodyki:

 • metodyka parametryzacji obiektów pod  kątem projektowania i optymalizacji ich  własności aerodynamicznych,
 • metodyka wielokryterialnego i multidyscyplinarnego projektowania i optymalizacji bazująca na algorytmach  genetycznych,
 • metodyka projektowania eksperymentu.

Analizy hałasu

Rozwijamy technologie numerycznej oraz eksperymentalnej oceny hałasu generowanego przez elementy statków powietrznych, takie jak śmigła i wirniki, układy mechanizacji płatów nośnych, podwozia, jak również hałasu generowanego przez czynniki zewnętrzne na określonym terytorium. Sukcesywnie rozbudowujemy metody identyfikacji źródeł hałasu oraz optymalizacji konstrukcji w celu jego minimalizacji.

Skip to content